Právo na vaší straně

Čekat na splácení půjčky, kde splátky stále nepřicházejí, se nevyplácí ani u známých

30.4.2019

AKTUALITY

Už se vám někdy stalo, že jste v dobré víře někomu půjčili peníze? Ať už se jedná o rodinu, známé nebo někoho jiného, pamatujte na to, že čekat na splácení, které stále nepřichází, se nevyplácí. O tom se na vlastní kůži přesvědčila jedna z našich nedávných klientek, paní Andrea.

„V roce 2012 jsem půjčila jedné známé přes 180 000 Kč. Na vše jsme samozřejmě měly sepsanou smlouvu o půjčce. Podle smlouvy se mělo splácet v měsíčních splátkách, vždy k 20. dni v měsíci, po 4 000 Kč,“ uvedla paní Andrea. Své peníze však nikdy neviděla.

PÍSEMNÁ ŽÁDOST NEPOMOHLA

Paní Andrea dlužnici po více než 2 letech od podpisu smlouvy vyzvala písemnou formou k úhradě – požadovala uhradit celou dlužnou sumu, tedy 180 000 Kč do 7 dní. S poznámkou, že v případě, že se tak nestane, celou situaci předá k soudu. „Dle mého očekávání mi na účet žádné peníze nepřišly, byla jsem tedy nucena vyhledat pomoc. Rozhodla jsem se na doporučení rodinných přátel kontaktovat společnost Vaše nároky, doufajíc, že své peníze ještě někdy uvidím,“ doplňuje poškozená.

DOŠLO K PROMLČENÍ

Paní Andrea byla ze strany právníka bohužel informována, že u většiny splátek již došlo k promlčení: „Promlčecí doba plynula u každé splátky zvlášť, mohli jsme tedy požadovat pouze splátky, u kterých tato doba ještě neuplynula, celkem tedy asi 70 000 Kč,“ vysvětluje zpětně zastupující právník. Paní Andrea byla tehdy právníkem informována, že ve věci je třeba jednat rychle, aby nedošlo k promlčení i dalších splátek.

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

Po domluvě s poškozenou tedy začal právník ihned jednat. V případu paní Andrei byla podána výzva k plnění dlužné sumy, kterou si však dlužnice nepřevzala a zásilka byla vrácena, jako nevyžádaná pošta. Po opětovné konzultaci právníka s poškozenou se rozhodlo o podání žaloby a vymáhání dluhu pomocí soudu. Celé soudní řízení se vleklo několik let, příčinnou byla převážně neschopnost se s protistranou na čemkoli dohodnout, ale i pobyt v nemocnici paní Andrei. Docházelo tedy k neustálému odročování samotného jednání.

DOŠLO KE SMÍRU

V případu nezaplaceného dluhu došlo nakonec k smíru mezi poškozenou a dlužnicí. Výsledkem dohody bylo, že dlužnice souhlasila se zaplacením částky 35 000 Kč pro paní Andreu + přibližně 20 000 Kč na náklady řízení a právní zastoupení. Celkovou částku, dle dohody, dlužnice splácela po 4 000 Kč každý měsíc.

Paní Andrea se tedy po skoro 7 letech dočkala alespoň části svých peněz. Z celého případu si ale odnáší hlavně jedno ponaučení, a to, aby příště v žádné případě neotálela s řešením podobné situace, protože může dojít k promlčení a své peníze už neuvidí nikdy, a třeba ani jejich část.

Máte podobnou zkušenost?

Nebo právě řešíte něco podobného? Zadejte si případ na našich webových stránkách, kde jej náš právník nezávazně a zcela zdarma posoudí. Nic neztratíte, můžete jen získat!

→ zadat případ