Právo na vaší straně

Hlášení pracovních úrazů a seznam nemocí z povolání od roku 2015

2.9.2014

AKTUALITY

Od příštího roku se mění pravidla hlášení a evidence pracovních úrazů. Novela nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu upravuje způsob evidování pracovních úrazů a zabezpečuje toky informací o pracovních úrazech subjektům, které je dále využívají. Úprava by tak měla lépe odpovídat nařízením Evropské unie. Další novelou nařízení vlády má být také aktualizován platný seznam nemocí z povolání, a to s ohledem na vývoj techniky i vědeckého poznání v oblasti medicíny. Více informací naleznete v článku ZDE.