Právo na vaší straně

Jako bolestné za úraz na zledovatělém chodníku získala přes 30 000 Kč

21.1.2019

AKTUALITY

Hospitalizaci v nemocnici s poškozením kotníku si přivodila paní Michaela, která uklouzla na zledovatělém chodníku cestou na MHD. Přestože o finanční odškodnění za nastalou situaci zažádala neodkladně na příslušná místa, dočkala se ho až po téměř dvou letech od úrazu, kdy se nakonec vše vyřešilo mimosoudně dohodou.

V lednu 2017 změnil úraz na neupraveném chodníku paní Michaele minimálně její pracovní kariéru. Po tom, co v ranních hodinách upadla na zledovatělém chodníku cestou na zastávku MHD, byla hospitalizovaná v nemocnici s poškozením kotníku pravé nohy. Následná léčba jí trvala přibližně 4 měsíce.

Komplikovanější operace ji však teprve čekala, a to vyndání šroubů z nohy, která klientku čekala po přibližně 11 měsících. Následkem této události přišla paní Michaela o přislíbenou pozici odborné referentky na finančním úřadě, kde měla den po nešťastné události podepsat pracovní smlouvu.

Pojišťovna i město mou žádost zamítli!

Michaela vše nahlásila na příslušné město, kde se jí úraz stal, a také na pojišťovnu, která však škodu odmítla uhradit s následujícím vyjádřením: „Odpovědnost za škodu se řídí obecně platným právním předpisem. Odpovědnost za škodu v souvislosti se závadou ve schůdnosti je upravena v zákoně o pozemních komunikacích. V případě Vašeho úrazu byla na předmětné komunikaci v den úrazu zjištěná taková situace, která podle uvedeného zákona vylučuje odpovědnost vlastníka za vznik škody.“

Pro doplnění, paní Michaela měla svědky, kteří celou situaci viděli, někteří z nich dokonce dodali čestné prohlášení a také fotografie inkriminovaného místa.

Paní Michaela nejenže utrpěla úraz a měla nárok na bolestné, ale také na vynaložené náklady spojené s léčbou a uvažovat by se dalo také o ušlém zisku.

Vinu mají technické služby?

Po podrobnějším šetření spolupracujícího právníka ze společnosti Vaše nároky.cz, se přišlo k závěru, že za vzniklou situaci nenese vinu město, ale technické služby, které na těchto komunikacích vykonávají správu. Podle zprávy a vyjádření technických služeb bylo místo incidentu naposledy ošetřeno více než 10 dní před událostí. „Počasí v tento den bylo zataženo a -1°C. Poslední předcházející zimní zásah ke zmírnění závady ve schůdnosti chodníků a komunikací posypem a plužením je ze dne 14.1.2017. V následujících dnech docházelo vlivem počasí k místním zmrazkům z tajícího sněhu, které byly průběžně ošetřovány posypem,“ vyjadřují se technické služby.

Kdo tedy za nastalou situaci může? Může se tohle považovat za přiznání, že chodník nebyl uzpůsoben k bezpečné schůdnosti?

Vyjádření právníka

„Dle § 27 odst. 3 ZOPK vlastník, v tomto případě správce, místní komunikace nebo chodníku odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti chodníku, místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice. V tomto případě je jednoznačné, že úraz Klientky byl způsoben závadou ve schůdnosti spravovaného chodníku, která byla způsobena jeho neadekvátním ošetřením vzhledem ke zhoršeným povětrnostním podmínkám, kdy v době předcházející úrazu došlo k ochlazení a výskytu náledí na komunikacích.“

Téměř 2 roky trvalo, než se paní Michaela dočkala svého odškodnění. Neustále si řešení jejího případu mezi sebou přehazovalo město, technické služby a pojišťovna. Nakonec se vše vyřešilo návrhem pojišťovny, která paní Michaele nabídla 50% jako spoluúčast z původně požadované sumy. Společnost Vaše nároky.cz se tedy podařilo pro klientku získat více než 30 000 Kč v mimosoudním jednání.

Odškodnění za úraz na chodníku

Stal se vám úraz na chodníku, ale město se zříká odpovědnosti? Pomůžeme! Stačí zadat případ k posouzení zdarma.

Zadat případ k posouzení zdarma