Právo na vaší straně

Neoprávněná výpověď? Vybojovali jsme více než 50 000 Kč!

15.5.2017

AKTUALITY

Adriana pracovala jako ošetřovatelka. Po výměně vedení však došlo k hromadnému propouštění a jedním z propuštěných zaměstnanců byla i Adriana.

Během roku byla v pracovní neschopnosti, na nátlak nového ředitele se nechala uschopnit a ten ji obratem poslal k závodnímu lékaři, který Adrianu shledal neschopnou výkonu práce. Na to konto dostala výpověď ze zdravotních důvodů.

Adriana s posudkem nesouhlasila a podala žádost o přezkum, lekář s ní však přestal komunikovat. Stejně tak se odvolala proti výpovědi. Bez úspěchu. A to i přesto, že posudek nesplňoval právní požadavky, což prokázal i krajský úřad, u kterého podala stížnost a dal jí zcela zapravdu. Adriana tak na základě daného lékařského posudku nemohla být prohlášena zdravotně nezpůsobilou k výkonu práce, aby s ní mohl být rozvázán pracovní poměr výpovědí ze zdravotních důvodů.

A tak se obrátila na nás. Zprostředkovali jsme zastoupení spolupracujícím advokátem a v rámci mimosoudního jednání nakonec zaměstnavatel svůj protiprávní postup zcela přehodnotil a Adrianě tak byla vyplacena náhrada mzdy za dobu dvou měsíců a odstupné ve výši trojnásobku průměrného výdělku. Místo neoprávněné výpovědi tedy Adriana nakonec získala částku přes 50 000 Kč.

Stalo se něco podobného Vám, nebo lidem ve Vašem okolí? Obraťte se na nás a my uděláme všechno proto, abychom se domohli Vaší spravedlnosti. Jsme Vaše nároky.cz. Pomohli jsme již tisícům klientů v České republice a na Slovensku a pomůžeme i Vám.

ZADAT PŘÍPAD K POSOUZENÍ ZDARMA