Právo na vaší straně

Kdo a v jaké výši vyplácí nemocenskou?

16.3.2018

AKTUALITY

Ohledně vyplácení nemocenské platí následující pravidla.

První dva týdny

V době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti přísluší zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu za dny, které jsou pro zaměstnance pracovními dny.

Tato náhrada však nepřísluší zaměstnanci za první tři takovéto dny dočasné pracovní neschopnosti, nejvýše však za prvních 24 neodpracovaných hodin z rozvržených směn.

Tuto náhradu mzdy vyplácí za uvedené období zaměstnavatel ve výši 60 % průměrného výdělku. Reálně se ještě výše uvedené náhrady mzdy může ponížit na základě redukčních hranic souvisejících s výši pobíraného výdělku zaměstnance.

Přečtěte si také → Kdy může zaměstnanec dostat výpověď v době nemocenské?

Po 14ti dnech

Od patnáctého dne je již nemocenská vyplácena Českou správou sociálního zabezpečení a je vyplácena za kalendářní dny. Pro její výpočet je stěžejní 60 % denního vyměřovacího základu, který představuje součet hrubých mezd za poslední rok vydělený počtem dní v roce. Tato částka je pak opět ponížena na základě jednotlivých redukčních hranic.

Nemocenská se navíc postupem času zvyšuje, a to na 66 % denního vyměřovacího základu od 31. dne pracovní neschopnosti a na 72 % od 61. dne pracovní neschopnosti.

Nebyla vám vyplacena nemocenská?

Nechte spolupracujícího advokáta, ať se na váš případ podívá. Stačí zadat případ k posouzení zdarma.

ZADAT PŘÍPAD K POSOUZENÍ