Právo na vaší straně

Klientka onemocněla moc brzy! Argumentovala pojišťovna a peníze nevyplatila

19.4.2017

AKTUALITY

Paní Sandra měla životní pojištění s doplňkovou služnou jednorázové výplaty při závažné nemoci ve výši 300 000 Kč. Když však onemocněla, pojišťovna ji odmítla peníze vyplatit. Paní Sandra totiž dle názoru pojišťovny onemocněla moc rychle. Pomohl až spolupracující advokát.

Paní Sandra uzavřela životní pojištění a doplňkové s jednorázovou výplatou pojistné částky na částku 300 000,- Kč. V době sjednání pojištění byla paní Sandra zcela v pořádku, ale chtěla se pro jistotu do budoucna zabezpečit proti situaci, kdy by jinak kvůli nečekaným závažným zdravotním obtížím mohla zůstat zcela bez prostředků.

Více než rok po sjednání pojistky bohužel paní Sandra dostala zápal plic a následně onemocněla tuberkulózou, která měla velmi těžký a dlouhodobý průběh, který skončil trvalým poškozením zdraví. Paní Sandra se proto po mírném zlepšení stavu obrátila na pojišťovnu, u které měla pojištění sjednané, a předložila jí všechny potřebné dokumenty i s žádostí o vyplacení sjednaného pojistného plnění.

Po několika týdnech však následoval šok. Přestože paní Sandra pojištění po celou dobu řádně platila bez jediné prodlevy, odmítla jí pojišťovna pojistné plnění vyplatit, a to z toho důvodu, že klientka ještě pojištění neplatila po dobu 24 měsíců, jak bylo stanoveno v pojistných podmínkách. Poškozená sice očekávala, že by jí pojišťovna z důvodu krátkého placení pojistky mohla sjednanou částku krátit, naprosté odmítnutí jakéhokoli plnění pro ni však bylo velkým šokem.

„Byla jsem zklamaná a rozčílená zároveň. Říkala jsem si, proč jsem tedy po celou dobu tu pojistku platila,“ popisuje paní Sandra a dodává: „Hledala jsem proto na internetu možnosti, jak bych mohla peníze od pojišťovny získat a narazila jsem na společnost Vaše nároky.cz“. Paní Sandra dlouho neváhala a předala svůj problém spolupracujícímu advokátovi z Vaše nároky.cz.

Spolupracujícímu advokátovi se nakonec podařilo do 3 měsíců od pojišťovny získat plnění ve výši 260 000 Kč. Spolupracující advokát svou obhajobu založil na argumentaci, že dvouletá čekací doba je navzdory sjednání v pojistných podmínkách neplatná, protože je v rozporu se zákonem a dobrými mravy.

Dvouletá čekací doba je nepřípustná a nemá v ničem naprosto žádnou oporu. Navíc se zcela vymyká jejímu smyslu, kterým je zamezení účelového sjednání pojištění, kdy pojištěný nějakou nemocí již trpí. Klientka ovšem onemocněla až po zhruba 13 měsících a nemohla při uzavírání smlouvy vůbec očekávat, že ji vážná nemoc postihne. Původní odmítnutí vyplacení plnění pojišťovnou tedy nebylo na místě,“ komentuje případ spolupracující advokát.

Případ tak může být vzorem pro další postižené osoby, kterým pojišťovna kvůli podobnému nesmyslnému ujednání odmítla plnit.

Nevyplatila Vám pojišťovna pojistné plnění? Pomůžeme Vám od pojišťovny získat peníze. Právníka zaplatíme za vás!

ZADAT PŘÍPAD K POSOUZENÍ ZDARMA