Právo na vaší straně

Koupě brýlí začala bolestí hlavy a skončila až u soudu

26.4.2018

AKTUALITY

Paní Jana si v optice objednala brýle „na mírů“. Ihned po prvotním nošení však zjistila, že nevyhovují její zrakové vadě, proto je bez zbytečného odkladu reklamovala. Optika však reklamaci i další snahy o narovnání kupující zamítla a tvrdila, že brýle jsou v pořádku. Paní Jana proto nakonec musela přistoupit až k soudu.

Neuznaná reklamace?

Paní Jana si v očním studiu v červenci roku 2015 objednala multifokální brýle za cenu 15 584 Kč. Pro účely objednávky brýlí došlo k měření zraku. Měření zraku mělo zjistit, jaké brýle budou pro paní Janu vhodné, aby odpovídaly její vadě zraku. Na základě výsledků měření byly brýle do dvou týdnů zkompletovány a předány zákaznici.

Po převzetí brýlí a počátku jejich užívání však paní Jana bohužel zjistila, že pro ni brýle nejsou vhodné. Toto spatřovala zejména v parabolickém vidění obrazu, intenzivní bolesti hlavy a neschopnosti správné koordinace. Ještě v den převzetí, když jsem začala brýle nosit, mě úporně rozbolela hlava, vše se začalo kolem opticky prohýbat a nebyla jsem schopná správné koordinace,“ popisuje situaci paní Jana.

Nespokojená zákaznice se proto po několika dnech na optiku obrátila s reklamací. Reklamace jí však byla po několika týdnech zamítnuta s odůvodněním, že brýle jsou v pořádku. Paní Jana se proto pokusila přímo odstoupit od smlouvy a vyzvala optiku k vrácení částky rovnající se kupní ceně za brýle, ovšem opět bezúspěšně.

Na tuto výzvu protistrana zareagovala pouze tak, že navrhla nové měření zraku za účasti výrobce dioptrických skel. K tomu je však nutno dodat, že takový postup je vysoce nestandartní, když možnost revizního měření zraku měla být klientce nabídnuta bezprostředně po uplatnění jejich práv, nikoliv až po zamítnutí reklamace,“ komentuje situaci spolupracující advokát, na kterého se paní Jana po neúspěšných pokusech obrátila.

Poškozená zákaznice následně na doporučení spolupracujícího advokáta podstoupila vyšetření u své oční lékařky. Vyšetřením bylo zjištěno, že hodnoty naměřených dioptrií se u očního lékaře a optika liší. Z toho vyplývalo, že měření zraku optikem provedené bylo nepřesné, a tedy zakoupené brýle byly pro paní Janu nepoužitelné. Spolupracující advokát proto na základě zjištěných informací zaslat protistraně předžalobní výzvu, ve které požadoval vrácení plné kupní ceny brýlí.

Protistrana však na výzvu reagovala negativně, spolupracující advokát proto se svolením své klienty podal v roce 2016 žalobu k soud. „Jednání protistrany, jakožto jednání profesionálního optického studia, je možno hodnotit jako jednání bez odborné péče ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle kterého kdo se veřejně nebo ve styku s jinou osobou přihlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého povolání nebo stavu, dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Jedná-li bez takové péče, jde to k jeho tíži,“ argumentoval spolupracující advokát v žalobě, ve které i dodal, „dálo se předpokládat, že pokud by má klientka věděla, že jí brýle nebudou moci sloužit, vůbec by je nezakoupila.“

Spolupracující advokát paní Jany u soudu dále uvedl, „dle ustanovení § 2161 odst. 1 občanského zákoníku, prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady, zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal a) má věc vlastnosti které si strany ujednaly, b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí. Pokud tedy zakoupené brýle nebylo možné užívat pro účel, pro nějž byly zakoupeny, bylo s přihlédnutím k nepřesnému měření zraku nutno hodnotit brýle jako vadné ve smyslu ustanovení § 2099 odst. 1 ve spojení s § 2095 OZ.

Optické studium se v tu chvíli nejspíše zaleklo soudního řízení, které mohlo mít za následek vysoké soudní náklady a navrhlo paní Janě smír s tím, že zaplatí 55 % z ceny brýlí a několikatisícové dosavadní soudní náklady, které do té doby žalující vznikly. Paní Jana na smír nakonec přistoupila, již dávno měla od konkurence zakoupeny nové brýle a chtěla celou situaci po více než dvou letech uzavřít. Na konci roku 2017 tak získala 8500 Kč, které by jí bez právního zastoupení pravděpodobně nikdy vyplaceny nebyly.

Neuznali vám reklamaci?

Také vám prodejce neuznal reklamaci zboží? Pokud je cena zboží nad 5000 Kč, rádi se na případ podíváme a případně pomůžeme s řešením. Stačí zadat případ online zde → ZADAT PŘÍPAD NEUZNANÉ REKLAMACE ONLINE