Právo na vaší straně

Krach cestovní kanceláře? Máte nárok na vrácení peněz!

13.9.2017

AKTUALITY

Pokud se zaplacená dovolená ještě neuskutečnila a dojde ke krachu cestovní kanceláře, musí být klientům CK vrácena plná cena zájezdu. Každá cestovní kancelář je totiž povinna být pro tuto situaci pojištěna. Jestliže by klienti CK své peníze zpět nedostali, mohou se svých nároků domáhat u soudu.

Krach CK Azur Reizen a Maxi Reisen

Před několika dny oznámila známá cestovní kancelář Azur Reizen úpadek. Společně s ní krachla také CK Maxi Reisen. Obě cestovní kanceláře na českém trhu působily řadu let, i přesto byly nuceny svou činnost ukončit.

Dle portálu Novinky.cz se krach obou cestovních kanceláří dotkl a dotkne tisíce klientů. Přes čtyři sta klientů je nyní stále v zahraničí a více než pět set lidí mají s cestovními kancelářemi uzavřenou cestovní smlouvu.

Společnost Azur Reizen sice uvedla, že je pro tento případ v dostatečné míře pojištěna u České podnikatelské pojišťovny, jejíž zástupci budou řešit všechny případné pohledávky, ze zkušeností však lze říci, že tomu tak být nemusí. Pojišťovny se v podobných případech mnohdy zdráhají klientům vyplatit cenou sumu, která jim náleží.

Týká se to přímo vás? Pomůžeme!

Jaké má klient práva při úpadku CK?

Každá cestovní kancelář je povinna sjednat si pojištění pro případ úpadku, aby po krachu CK mohly být závazky vůči klientům vyrovnány.

PRO JAKÉ PŘÍPADY TO PLATÍ?

  • Když cestovní kancelář kvůli krachu neposkytne dopravu ze zahraničí do ČR.
  • Když cestovní kancelář nevrátí zaplacenou zálohu za dovolenou nebo cenu zájezdu, pokud se zájezd neuskutečnil.
  • Když cestovní kancelář nevrátí rozdíl mezi zaplacenou cenou a cenou částečně poskytnutého zájezdu.

JINÉ NÁROKY

V případě jiných nároků by si klienti CK své pohledávky měli přihlásit do insolvenčního řízení cestovní kanceláře a následně čekat, zda a do jaké míry budou uspokojeny.

Jak by měl klient zkrachovalé CK postupovat?

  • Ověřit si, u které pojišťovny je cestovní kancelář pojištěná.
  • Oznámit pojišťovně pojistnou událost a žádat o vyplacení plné částky.
  • Pokud pojišťovna nárok zamítá nebo vyplatí pouze část peněz, obrátit se na právníka.
  • Jestliže pojišťovna nereaguje ani na výzvu právníka, obrátit se na soud.

Nedostali jste všechny peníze zpět?

Nevyplatila vám pojišťovna všechny peníze, které měla? Obraťte se na nás! Pomůžeme vám získat peníze za neuskutečněnou nebo zkrácenou dovolenou. Stačí zadat případ k posouzení zdarma.

ZADAT PŘÍPAD K POSOUZENÍ ZDARMA