Právo na vaší straně

Lidé, kterým povodeň znemožnila vykonávání práce, mají nárok na volno

4.6.2014

AKTUALITY

V posledních dnech se zprávy z domova točí hlavně kolem povodní. Zaplavené domy, omezení či úplné přerušení městské hromadné dopravy, nesjízdné silnice, nezbytné vyřizování osobních věcí, ať už úklid následků povodní či kupříkladu jednání s pojišťovnou - to je jen malý výčet toho, co s sebou velká voda za tak krátkou dobu přinesla. Co dělat, když kvůli záplavám nemůžete do práce?


V případě, že odstraňujete následky povodní na svém vlastním majetku, jedná se o překážku v práci. Pokud tak činíte proto, abyste ochránili vlastní majetek, jde o důležitou osobní překážku a zaměstnavatel vám může poskytnout neplacené volno. Hodně však záleží na tom, jak se s ním domluvíte, jelikož náhrada mzdy je také možná, stejně tak i varianta, že si zmeškanou pracovní dobu napracujete.

Pokud odstraňujete tyto následky na svém vlastním majetku, ale ve veřejném zájmu, tedy například v případě, že hrozí zřícení domu, jde o překážku v práci z důvodu obecného zájmu (neboli o výkon občanských povinností). V takovém případě máte nárok na pracovní volno po tak dlouhou dobu, jak jen to bude nutné. Zda bude volno placené či neplacené opět záleží na vaší domluvě se zaměstnavatelem, případně na tom, co stanovují vnitřní předpisy společnosti, v níž pracujete.

Pokud potřebujete pracovní volno proto, abyste pomohli někomu jinému, má zaměstnavatel povinnost vám toto volno poskytnout a to na dobu nezbytně nutnou.

Jedná se však o neplacené volno, pokud se se svým zaměstnavatelem nedomluvíte jinak. V případě, že potřebujete pracovní volno, abyste vyřídili důležité osobní nebo majetkové záležitosti, jako je například jednání s pojišťovnou, opět na něj máte nárok. Jde však pouze o volno bez náhrady mzdy nebo platu. Další možností je, že se svým zaměstnavatelem domluvíte, že si zmeškanou pracovní dobu napracujete. V neposlední řadě zde máme ztížení výkonu práce kvůli přerušení dopravního provozu - zde je jasně dané, že vám zaměstnavatel má poskytnout volno bez náhrady mzdy.
Pokud jste zaměstnavatelem a musíte kvůli záplavám přerušit výkon práce, máte povinnost převést zaměstnance na jinou práci - souhlas zaměstnance v takovém případě není zapotřebí. Pokud převedení zaměstnanců na jinou práci není možné, mají vaši zaměstnanci nárok na náhradu mzdy ve výši minimálně 60 % průměrného výdělku. Samozřejmě se může stát, že povodně vaši společnost nezasáhnou, ale vy přesto nemůžete svým zaměstnancům přidělit práci, jelikož byly pozastaveny dodávky elektřiny či surovin nezbytných k této práci. V takovém případě jde o překážku z důvodu prostoje a vy, jakožto zaměstnavatel, musíte svým zaměstnancům vyplatit náhradu mzdy v minimální výši 80 % průměrného výdělku.