Právo na vaší straně

Mají klienti Volkswagen nárok na odškodnění?

21.10.2015

AKTUALITY

Před několika týdny vyšel najevo obrovský podvod týkající se německé automobilky Volkswagen. Společnost nechala nainstalovat do několika milionu vozů software, který při testech umožňoval falšovat údaje o emisích. Dle spolupracujícího advokáta jsou mimo instituce a ostatní automobilky oklamáni také kupující a mohli by mít nárok na náhradu škody. Při odstraňování vadného softwaru, které automobilka poškozeným slíbila, by čeští zákazníci měli mít nárok i na proplacení cestovních nákladů, případně ušlý zisk, který jim vznikl kvůli návštěvě autoservisu.

"Mělo by být jednoznačné, že v případě motorů Volkswagen, které byly naprogramované tak, aby dokázaly obejít měření emisí a vykazovaly tak daleko nižší hodnoty, než ve skutečnosti, automobilka zatajila pravdu a uvedla širokou veřejnost v omyl," komentuje situaci spolupracující advokát. K oklamání koncového zákazníka by došlo zejména ve chvíli, kdy by si kupující pořídil tento typ vozidla zejména z ekologického hlediska, tedy pro jeho nízký výdej emisí.

Otázka konkrétní náhrady škody jednotlivým zákazníkům koncernu Volkswagen je však složitější. Například spotřeba paliva u automobilů nebo jejich bezpečnost by měly být v pořádku, proto by bylo nutné pro nárok na odškodnění prokázat, že jednání automobilky skutečně koncovým klientům způsobilo škodu, která se dá specifikovat a vyčíslit. Větší šance by však měla vzniknout, kdy by poškození zákazníci nařkli společnost Volkswagen z nekalé soutěže, kdy je jednou z možností žádat tzv. přiměřené zadostiučinění. Zde by se dalo uvažovat o hromadné žalobě, která je výhodná zejména ve chvíli, kdy všichni poškození žádají náhradu škody na základě stejných důvodů a skutkových okolností.

Přímé odstoupení od kupní smlouvy vidí spolupracující advokát z Vaše nároky.cz sporně, muselo by se totiž jednat o podstatné porušení smlouvy. Rozhodující by bylo, jak závažnou vadou tento software skutečně je. Pokud by automobilka odstoupení od smlouvy odmítala, rozhodnutí by musel zřejmě udělat až soud. Větší šanci by dle spolupracujícího advokáta měli poškození mít, pokud by žádali slevu z ceny auta.

Automobilka Volkswagen v reakci na situaci deklarovala, že vadný software na své náklady odstraní. Klienti by tak měli mít právo dostavit se do specializovaných autoservisů, kde by mělo dojít k opravě. Měl by jím tím vzniknout i nárok na proplacení cesty do autoservisu. "Zákon stanovuje, že kdo uplatní práva z vad, tak mu náleží náhrada nákladů účelně vynaložených s uplatněním tohoto práva. V případě, že by tedy bylo odstranění vadného softwaru považováno za odstranění vady, tak by měli mít zákazníci určitě nárok na proplacení cesty do servisu," vysvětluje spolupracující advokát. Poškození klienti koncernu by mohli mít také právo na náhradu ušlého příjmu. Dělo by se tak ve chvíli, kdy by přímo výrobce svolal majitele aut, aby se k odstranění závady do autoservisu dostavili.