Právo na vaší straně

Nájemník versus majitel – Kdo má jaká práva a povinnosti?

3.2.2016

AKTUALITY

Spory nájemníků a majitelů patří mezi nejčastější spory v oblasti bydlení vůbec. Neshody mohou panovat v průběhu bydlení, například hádky ohledně placení porouchaných věcí, i při jeho ukončování, například ohledně stavů vody či plynu. Aby obě strany těmto sporům předešly, je vhodné znát svá práva a nároky v této oblasti a v případě jejich porušení se opřít o zákon. Za jakých podmínek si někoho můžete nastěhovat do bytu, proč je dobré mít vše písemně nebo kdy může majitel nemovitosti vypovědět smlouvu, se dozvíte z článku ZDE.