Právo na vaší straně

Novinky.cz: Nepovedený dětský tábor lze reklamovat

8.7.2016

AKTUALITY

Dětský tábor můžeme v podstatě brát jako klasickou dovolenou. Jestliže neprobíhá tak, jak jsme si představovali, respektive není dodrženo to, co jsme s pořadatelem tábora podepsali ve smlouvě, můžeme tábor reklamovat a požadovat odpovídající odškodnění. Reklamace dětského tábora se sice neřídí stejným zákonem jako reklamace dovolené, ale lze podat stížnost v podstatě na obdobné vady.

Co můžete na dětském táboře reklamovat?

 • zkaženou stravu
 • nedostatečnou stravu
 • nevyhovující stravu (pro vegetariány či děti s dietou)
 • špatné hygienické podmínky
 • nedostatečné vybavení
 • a další...

Jak reklamovat dětský tábor?

 • Primárně si pořiďte důkazy jako fotografie či výpovědi svědků.
 • Pokuste se vyřešit problém hned na místě a požádejte pořadatele tábora, aby dal vše do pořádku.
 • Pokud se tak nestane, nebo nedostatky zjistíte až po skončení pobytu dítěte, reklamujte vady u pořadatele. K reklamaci přiložte pořízené důkazy.
 • Jestliže pořadatel nereaguje nebo reaguje zamítavě, obraťte se na právníka.
 • S právníkem věc řešte z počátku mimosoudně pomocí předžalobní výzvy.
 • Pokud pořadatel nereaguje ani na předžalobní výzvu, můžete přistoupit k žalobě.

Tématu dětských táborů a odškodnění se podrobněji věnuje článek na portále novinky.cz, na kterém jsme spolupracovali.

Novinky.cz: Nepovedený dětský tábor lze reklamovat