Právo na vaší straně

Obchodníci mnohdy zkoušejí neoprávněné praktiky, na které doplácejí jejich zákazníci

5.4.2013

AKTUALITY

Pokud v souladu se zákonem odstoupíte od smlouvy, máte nárok na vrácení plné kupní ceny.


V praxi se to ovšem mnohdy neděje. Vychytralí obchodníci na své zákazníky často zkoušejí takové fígle, jako je vrácení pouze části peněz - jinak řečeno neoprávněně na ně přenášejí své náklady. Nejčastější situací bývá, že prodejce vrátí svému zákazníkovi peníze ponížené o poplatek, který musel bance uhradit za to, že zákazník za zboží zaplatil kartou. Dalším rájem pro podobně nekorektní jednání bývají slevové portály.

V tomto případě obchodníci pro změnu vracejí částku poníženou o provizi, kterou museli danému portálu zaplatit za zprostředkování. Na to ovšem nemá obchodník nárok! Koupíte-li si totiž zboží na dálku (tedy přes e-shop, slevový portál, katalog atd.), máte celých 14 dnů na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu a vrácení peněz, aniž byste za to museli platit nějaké sankce.

Oněch 14 dnů totiž slouží k tomu, aby se zákazník se zbožím seznámil, otestoval si ho. V takovém případě je lepší ponechat si veškeré obaly od zakoupeného zboží. Zákazník může sice vrátit zboží v jakémkoliv stavu, bez obalu a dokonce i poškozené, ale v takovém případě má obchodník nárok strhnout mu poměrnou část za případné znehodnocení produktu. Proto je ideální ponechat vše, co bylo u produktu, když ho zákazník obdržel, včetně obalů a krabic. Pravidlo reklamace zboží v rámci dvou týdnů však neplatí v kamenných obchodech. Tam můžete od smlouvy odstoupit pouze v případě, že by se k tomu prodávající dobrovolně zavázal, ať už v psané formě či ústně.