Právo na vaší straně

Pojišťovna odmítla zaplatit. Tvrdila, že nehodu nafingoval

14.7.2016

AKTUALITY

Do vozidla pana Josefa naboural jiný řidič, který při odbočování nevybral zatáčku. Vozidlo bylo při srážce významně poškozeno, zničený byl celý levý bok automobilu. Pan Josef s viníkem nehody, který své pochybení uznal, vše řádně sepsal, pořídil potřebné důkazy a se vším se obrátil s žádosti o vyplacení škody na pojišťovnu druhého řidiče. Dva měsíce po nehodě se však nestačil divit, pojišťovna jeho nárok neuznala.

Pojišťovna řidiče nařkla z podvodu

Panu Josefovi byl doručen dopis, ve kterém pojišťovna uváděla ukončení setření škodné události s tím, že nárok klienta na vyplacení pojistného plnění se zamítá. Její argumentací bylo podezření, že autonehoda byla úmyslně plánovaná za účelem neoprávněného obohacení se. „Nárok byl zamítnut na základě informací získaných z (veřejných) rejstříků a interní databáze a další databáze, které nade vší pochybnost prokazují navzájem propojené zainteresované subjekty na pojistné události za účelem získání neoprávněného obohacení,“ obhajovala svůj postoj pojišťovna.

Pan Josef sice nepopíral, že řidiče znal, ale razantně odmítal, že by nehodu úmyslně zfingoval.Je pravda, že druhého řidiče znám, ale protože jsme z menšího města, kde se zná 90 % lidí,“ vysvětloval. Pojišťovna i přesto jeho nárok neuznala.

Pan Josef se však nevzdal a obrátil se na spolupracující advokátku společnosti Vaše nároky.cz, která se krácením pojistných plnění zabývá. Advokátka zaslala pojišťovně předžalobní výzvu, ve které protistranu vyzvala k uznání nároku a vyplacení pojistného plnění.

Argumentace uvedená ve Vašem vyjádření postrádá jakýkoliv podklad, neboť tyto tvrzení nebyly ničím podloženy. Jedná se tedy o čistou spekulaci, kterou se snažíte vyhnout své povinnosti uhradit mému klientovi pojistné plnění,“ argumentovala ve výzvě spolupracující advokátka.

Pojišťovna na předžalovní výzvu několik měsíců nereagovala. Advokátka proto přistoupila k přípravě žaloby, která by pro pojišťovnu mohla znamenat navýšení nákladu o náhrady soudního řízení, které by musela protistraně v případě prohry hradit. Věc k soudu však nakonec podána nebyla, pojišťovna se nejspíše zalekla a téměř rok po události panu Josefovi na základě předžalobní výzvy škodu za nehodu uhradila.

Nejedná se o výjimku

Případ pana Josefa bohužel není ojedinělý. Pojišťovny často krátí nebo zcela zamítnout plnění u povinného ručení, aniž by k tomu měly pádný důvod. Své stanovisko hájí nejen výše zmíněným údajným původem, na který však nemají důkazy, ale také například tím, že se poškozený údajně obohatil, když mu byly do automobilu nainstalované nové díly namísto opotřebených. Ani tento argument však již několikrát před soudy neuspěl, klienti by proto vždy měli na svých nárocích trvat a nenechat se pojišťovnou zastrašit.


Stalo se Vám něco podobného? Popiště nám Váš případ a naši spolupracující advokáti zdarma posoudí, zda máte od pojišťovny nárok na odškodnění.

ZADAT PŘÍPAD K POSOUZENÍ ZDARMA