Právo na vaší straně

Pozor na podmínky pojistné smlouvy! Při krádeži vozidla by se Vám jejich neznalost mohla vymstít

25.3.2014

AKTUALITY

To, zda dostanete pojistné plnění v plné výši, nebo se Vám zkrátí třeba až na polovinu, je obecně odvislé od konkrétních podmínek dané pojišťovny. Právními předpisy je totiž stanoveno, že pojištěný je povinen zachovávat povinnosti, které byly dohodnuty nebo které jsou v pojistných podmínkách. Pokud mělo vědomé porušení povinností podstatný vliv na vznik pojistné události nebo na zvětšení rozsahu následků pojistné události, je pojistitel oprávněn plnění z pojistné smlouvy snížit podle toho, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah jeho povinnosti plnit. Pojištěný je totiž povinen dbát, aby pojistná událost nenastala. Pokud tedy například necháte nastartované auto, jdete zavřít garáž a v tu chvíli Vám do něj někdo skočí a ujede s ním, je pojistitel většinou oprávněn plnění ze smlouvy přiměřeně snížit. To samé platí například i pro situaci, kdy necháte položené klíče na stole v hospodě a někdo Vám je odcizí.

V rámci pojistných podmínek se navíc někdy objevuje, že vozidlo musí být vybaveno zabezpečovacím zařízením dle požadavků pojistitele. Pokud dojde k odcizení vozidla, které nebylo vybaveno požadovaným zabezpečením nebo toto zabezpečení nebylo funkční, je pojistitel oprávněn snížit pojistné plnění např. o 50 %. Proto si pozorně přečtěte podmínky, abyste věděli, jak si řádně vozidlo zabezpečit.

Co se týká neopatrnosti majitelů vozidel při odložení klíčů nebo ponechání nastartovaného auta, je většinou snížení pojistného plnění oprávněné. Sporná je však situace například ohledně technického průkazu ponechaného ve vozidle, kvůli níž pojišťovny často odškodnění snižují, neboť ten určitě nebyl příčinou krádeže vozidla ani neměl vliv na míru jejího ulehčení. Pojišťovny sice proti tomu mohou argumentovat tím, že technický průkaz může mít vliv na následný prodej vozidla, ale podle některých právníků to s tímto přímo nesouvisí. To, co Vám v konečné fázi pojišťovna zaplatí, by však mělo být vždy odvislé od konkrétních pojistných podmínek, proto si opravdu dávejte pozor na to, co podepisujete.

Pokud máte pocit, že pojišťovna přistoupila ke krácení pojistného plnění neoprávněně, neváhejte se na nás obrátit. My Váš případ posoudíme, a pokud shledáme, že opravdu nebylo postupován správně, pomůžeme Vám získat odškodnění, na které máte nárok.