Právo na vaší straně

Práce a státní svátek? 3 časté otázky a odpovědi

28.9.2017

AKTUALITY

Pracujete, když mají všichni ostatní volno? Přečtěte si, na co a kdy máte nárok.

OTÁZKA

Jestliže pracuji ve státní svátek, mám nárok na náhradní volno nebo na příplatek?

ODPOVĚĎ

Pokud zaměstnanec pracuje ve svátek, náleží mu mzda a nárok na náhradní volno v rozsahu práce, která byla vykonána ve svátek. Volno zaměstnavatel musí poskytnout nejpozději do tří měsíců. Za dobu čerpání náhradního volna má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku. Zaměstnanec se také může se zaměstnavatelem dohodnout na poskytnutí příplatku ke mzdě namísto náhradního volna.

OTÁZKA

Mám nárok na volno v den státního svátku, pokud pracuji na tzv. krátký/dlouhý týden? Musím si jej v případě volna nadpracovat?

ODPOVĚĎ

Jestliže státní svátek zaměstnanci vyjde na den práce dle rozplánovaných směn, má nárok na volno a náhradu mzdy. Napracování hodin není nutné. Jestliže zaměstnanci směna na státní svátek nevychází, nic se pro něj nemění.

OTÁZKA

Jsem zaměstnaná na dohodou o provedení práce. Mám nárok na proplacení státního svátku?

ODPOVĚĎ

Jestliže pracující vykonává práci na základě dohody o provedení práce nebo dohody o provedení pracovní činnosti, nárok na příplatek nebo náhradní volno mu nenáleží.