Právo na vaší straně

Pravidlo reklamace „třikrát a dost“ berou někteří prodejci doslova

20.9.2016

AKTUALITY

Jestliže se na výrobku potřetí vyskytne stejná vada, která byla již dvakrát prodejcem uznána a opravena, má kupující nárok na odstoupení od kupní smlouvy a na vrácení peněz za zboží. Někteří obchodníci však hledají způsoby, jak se vyplácení peněz vyhnout. Z toho důvodu občas poslední reklamaci neuznají. Stejnou zkušenost měl i pak Pavel Králík, který si zakoupil kuchyňský robot. Dvakrát mu byla reklamace uznána, potřetí již neuspěl.

Pan Pavel si v kamenné prodejně elektra zakoupil kuchyňský robot. Přibližně po půl roce užívání se však začalo struhadlo zadrhávat. Pan Pavel se proto rozhodl přístroj reklamovat. Jeho reklamace byla do jednoho měsíce kladně vyřízena a přístroj byl opraven. O pár měsíců později, se však závada na struhadle objevila znovu. Pan Králík proto robot opětovně reklamoval. I s touto reklamací byl spokojen, protože bylo zařízení znovu funkční. Netrvalo to však dlouho a struhadlo se znovu pokazilo. Tentokrát již panu Králíkovi došla trpělivost a při třetí reklamaci požadoval odstoupení od smlouvy a vrácení peněz. Robot byl opět zaslán na posouzení do servisu. Po několika týdnech však přišlo vyjádření, že se nejedná o záruční vadu, že jde o mechanické poškození z důvodu přetížení, tudíž reklamace není uznána. Pan Pavel se obrátil na spolupracujícího advokáta. Spor došel až k soudu.

V některých případech je prodejce skutečně oprávněn reklamaci zamítnout. Toto rozhodnutí ale musí vždy náležitě odůvodnit. Jedním z nejčastějších a zároveň nejspornějších důvodů odmítnutí reklamace bývá právě opotřebení výrobku,“ komentuje případ spolupracující advokát ze společnosti Vaše nároky.cz, který klienta ve věci zastupoval. „U případu mého klienta byla dvakrát uznaná vada napotřetí neuznána bez řádného odůvodnění. S ohledem na fakt, že se jednalo o třetí reklamaci, jejíž uznání by zakládalo právo klienta na odstoupení od smlouvy, je objektivnost posouzení velmi zpochybnitelná,“ argumentoval spolupracující právník.

Podle § 622 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, je za tzv. opětovné vyskytnutí vady po opravě považována situace, kdy se vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opět vyskytne. Zároveň se musí jednat o vadu stejnou, což však bylo v případě pana Králíka splněno. „Veškeré znaky třetí závady svědčily o tom, že se jednalo o totožnou vadu, která se vyskytla potřetí za sebou. Tím byla naplněna podmínka tzv. opětovného vyskytnutí vady po opravě a můj klient měl nárok na vrácení peněž. Protistrana však na zaslanou předžalobní výzvu reagovala zamítavě, proto jsme byli nuceni přistoupit k žalobě,“ vysvětluje spolupracující advokát. Prodejce nakonec zaplatil na základě elektronického platebního rozkazu.

Neoprávněné zamítnutí reklamace však není jedinou nekalou praktikou obchodníků. Prodejci se často vymlouvají také na zkrácenou záruční lhůtu, údajné nevhodné zacházení s výrobkem či na to, že se vada při testech v servisu neprojevila. Pro prokázání nároku na vrácení peněz je v určitých případech potřeba vyhotovení znaleckého posudku. Vždy je však důležité se nevzdávat, a pokud se kupující domnívá, že má nárok od smlouvy odstoupit, pustit se s obchodníkem do sporu. Jedině tímto způsobem lze do budoucna tyto nekalé praktiky obchodníků alespoň z části eliminovat.