Právo na vaší straně

Za vykonanou práci nedostal ani mzdu ani cestovní náklady za pracovní cesty

20.5.2019

AKTUALITY

Příběh našeho klienta

Klient pracoval řádně na základě smlouvy jako řidič. Za svou práci však nedostal řádně zaplaceno. Inspektorát práce uznal, že firma je povinna peníze vyplatit. Získat téměř 20 000 Kč však pomohl až náš spolupracující právník.

Klient byl zaměstnán jako řidič. Původní smlouvu, kterou s firmou uzavřel, měl sjednanou na dobu neurčitou. Následně mu však byla smlouva dodatkem ke smlouvě původní změněna na pracovní poměr s dobu určitou.

NEDOSTAL ZAPLACENO

Za poslední měsíc práce však klient nedostal řádně zaplaceno, nedostal tedy jak výplatu, tak ani náklady na pracovní cesty. Klient svou práci vykonával vždy řádně a nikdy nebyl nijak upozorňován. Stejně tak ve firmě nedocházelo k žádnému hromadnému propouštění ani k nevyplacení výplat dalších zaměstnanců. Nebyl tedy žádný reálný důvod, proč by klient neměl svou výplatu dostat.

OBRÁTIL SE NA ÚŘAD PRÁCE

Po nevyplacené mzdě klient podal podnět na Inspektorát práce v příslušném městě. Ten rozhodl, že zaměstnavatel musí vše zaplatit.

Podle Inspektorátu práce došlo ze strany zaměstnavatele k porušení zákoníku práce hned několikrát – nevyplacená mzda, nevyplacené cestovní náklady a po skončení pracovní smlouvy nevydal potvrzení o zaměstnání.

KONTANTOVÁNÍ PRÁVNÍKA

I přes vyjádření Inspektorátu práce byl nakonec klient nucen obrátit se na právníka. „Klient má dle Smlouvy nárok na mzdu dle mzdového výměru. Dále klientovi dle pracovní smlouvy náleží cestovní náhrady za pracovní cesty. Klient své povinnosti vyplývající ze Smlouvy plnil vždy řádně a včas. Zaměstnavatel však své povinnosti nedostál a klientovi nebyla vyplacena mzda za vykonanou práci v prosinci 2017 ve výši 10 865 Kč a cestovní náhrady za pracovní cesty v prosinci 2017 ve výši 8 596 Kč. Což vyplývá i z písemného dokladu obsahujícího údaje o jednotlivých složkách mzdy a nevyplacených cestovních náhradách, tj. Informace o výsledku kontroly Oblastního inspektorátu práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj ze dne 8. 2. 2019,“ uvedl advokát spolupracující s Vaše nároky.cz.

ÚHRADA DO 10 DNÍ

Jakmile se případ dostal do rukou společnosti Vaše nároky.cz vše se začalo okamžitě hýbat a bývalý zaměstnavatel do 10 dní uhradil dlužnou částku téměř 20 000 Kč. Vše se odehrálo na základě zaslání předžalobní výzvy. Vše tedy vyřešeno úspěšně, ve prospěch poškozeného klienta a navíc mimosoudně.

Nezaplacená mzda nebo diety?

Pomůžeme peníze od zaměstnavatele získat. Vše diskrétně a bez náklad z vaší strany. Stačí zadat případ k posouzení zdarma.

zadat případ k posouzení