Právo na vaší straně

Zaměstnavatel bez vysvětlení zaměstnanci zaplatil jen polovinu odškodnění za pracovní úraz

16.7.2019

AKTUALITY

Zaměstnanci se stal pracovní úraz, k němuž došlo bez jeho zavinění, zaměstnavatel mu však bez vysvětlení zaplatil pouze polovinu odškodnění, na které měl nárok. Zaměstnanec se proto obrátil na právníka, který mu pomohl získat 15 212 Kč.

Pan Ivan z Kadaně pracoval jako Kalič. Jednoho dne při výkonu práce taháním košů z popouštěcí pece se vážně zranil a došlo k náhlému prasknutí pod klientovou pravou lopatkou. Celá situace skončila dvěma zlomenými žebry. U úrazu byl přítomný kolegy, který svému spolupracovníkovi ihned poskytl pomoc.

V důsledku pracovního úrazu byl pan Ivan uznán dočasně práce neschopným. Od lékaře si nechal vypracovat lékařský posudek bodového hodnocení. Zranění bylo v posudku ohodnoceno 60 body. Celková výše částky, která měla být zaměstnanci za pracovní úraz vyplacena, tedy byla 30 425 Kč. Částka se skládala z bolestného - 15.000,- Kč, nákladů vynaložených na léčení - 400 Kč a ztráty na výdělku po dobu pracovní neschopnosti - 15.025,-Kč.

Zaměstnanec však i po doložení bodového hodnocení a dokumentů dostal od zaměstnavatele pouze 50 % z odškodnění. Bylo mu bez vysvětlení vyplaceno jen 15 212 Kč. Pan Ivan se proto obrátil na spolupracujícího právníka ze společnosti Vaše nároky.cz.

„Celkem měla být mému Klientu vyplacena částka 30.425,- Kč, která však byla neoprávněně zkrácena o 50 %. Aby mohla být povinnost náhrady škody Vámi, coby zaměstnavatelem krácena, je dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ustanovení § 270 odst. 2 na Vás, abyste prokázali, důsledky vzniku pracovního úrazu a zaměstnancův podíl na něm. Jelikož nebylo z Vaší strany zaměstnanci dosud ani tvrzeno, natož dokázán jeho podíl na pracovním úrazu, požaduje doplacení zbylých 50 % ve výši 15.212,-Kč,vyzval zastupující právník v předžalobní výzvě zaměstnavatele.

Zaměstnavatel v podstatě bez reakce nebo omluvy za pochybení svému zaměstnanci během 10 dní od odeslání výzvy doplatil zbylých 15 212 Kč. „Nejedná se bohužel o ojedinělý případ. Zaměstnanec často získá peníze, na které má nárok, až ve chvíli, kdy se na zaměstnavatele obrátí zastupující právník. Jedná se o nekalou praktiku ze strany některých zaměstnavatelů, kteří spoléhají na to, že se zaměstnanec jako slabší subjekt nebude vůči krácení či dokonce zamítnutí odškodnění bránit,“ dodává právník.

Dluží vám zaměstnavatel?

Nezaplatil vám zaměstnavatel mzdu nebo odškodnění za pracovní úraz. Ať už vám zaměstnavatel dluží peníze za cokoliv, braňte se! Pomůžeme vám finance získat.

U nás bez rizika, protože právníka zaplatíme za vás! Stačí zadat případ k posouzení zdarma.

Chci zadat případ