Právo na vaší straně

Zaměstnavatel se pomstil zaměstnanci za podanou výpověď. Nevyplatil mu měsíční mzdu

25.7.2019

AKTUALITY

Zaměstnanec po několikaleté spolupráci se zaměstnavatelem rozvázal pracovní poměr. Zaměstnavatel mu však jako reakci na výpověď nezaplatil měsíční mzdu. Když se pracovník dožadoval svých peněz, poslali mu z firmy pouze 1.000,- Kč. Získat téměř 13.000,- Kč mu pomohl až právník, který celý případ předal soudu.

Pan Jaroslav se z osobních důvodů rozhodl po více něž 3 letech práce podat zaměstnavateli výpověď se standartní dvouměsíční výpovědní dobou. Zaměstnavatel sice výpověď podepsal a vzal na vědomí, mzdu za následující měsíc však nevyplatil.

Pan Jaroslav se samozřejmě hned bránil a napsal zaměstnavateli výzvu o doplacení zbylé mzdy. „Poslal jsem firmě upomínku. Jejich reakce však byla, že mi po týdnu poslali 1.000,- Kč. Zbývalo ale ještě zaplatit 11.448,- Kč,“ popisuje situaci pan Jaroslav.

Nespokojený zaměstnanec tedy napsal řadu dopisů a emailů, aby mu zaměstnavatel vyplatit zbylých více než 11 tisíc, nikdo s ním však již dále nekomunikoval. Pan Jaroslav se proto obrátil na Vaše nároky.cz.

Pokud zaměstnavatel nevyplatí zaměstnanci mzdu, měl by zaměstnanec požadovat samozřejmě plnou výši dlužné mzdy, ale navíc i úroky z prodlení dle ustanovení § 1970 zákona č. 89/2012, Sb., občanského zákoníku. Úroky se počítají od prvního dne prodlení,“ komentuje případ právník, který jej převzal a po zaměstnavateli navíc začal za svého klienta požadovat i úrok z prodlení ve výši 8,5 %.

Kvůli nekomunikaci protistrany se celý případ nakonec dostal až před soud, ten nakonec rozhodl, že je právo na straně zaměstnance a uložil zaměstnavateli povinnost doplatit panu Jaroslavovi zbytek mzdy i s úroky, tedy nakonec více než 13 tisíc korun.

Nezaplatil vám zaměstnavatel?

Pomůžeme vám získat peníze, na které máte nárok. U nás navíc za právníka neplatíte, protože jej zaplatíme za vás! Podívejte se, jak to u nás funguje, nebo si rovnou zadejte přidat. Stačí vyplnit online dotazník. Váš případ posoudíme zdarma!

vyplnit dotazník k posouzení