Právo na vaší straně

Zemědělská družstva odpírají svým členům často i statisíce

18.7.2013

AKTUALITY

V České republice jsou stovky zemědělských družstev, které mají desetitisíce členů. Ti mají v družstvech prostřednictvím svých podílů nezanedbatelný majetek zpravidla často v řádech statisíců korun, který by zvláště v dnešní nelehké době představoval vítané ozdravení rodinného rozpočtu.


Potíž je nicméně v tom, že stanovy a politika vedení mnoha družstev jsou nastaveny tak, aby se lidé k tomuto majetku neměli prakticky šanci dostat a spokojili se s pár set korunami (dříve pytlem pšenice) roční "dividendy". Družstva totiž mají ve svých pravidlech ustanovení, které odsouvá splatnost vypořádacího podílu, který jsou povinna vyplatit družstevníkovi při odchodu z družstva, o několik, často až o deset, let, přičemž se tato částka neúročí. I když jsou tedy družstevníci, zejména dědicové družstevních podílů po svých předcích, mnohdy nespokojení a chtějí odejít a dostat zpět majetek do družstva vložený, družstvo jim tvrdí, že musí čekat 5-10 let, než své peníze dostanou. Často to pak vede k tomu, že se družstevník raději smíří s mnohem nižším vypořádacím podílem, než na jaký má nárok, a to jen proto, že v takovém případě je zemědělské družstvo ochotno platit hned. Netřeba dodávat, že družstva na takové praxi spokojeně bohatnou.
Jako v mnoha jiných oblastech je však tomu tak z důvodu nedostatečné informovanosti veřejnosti. Podle českého práva jsou totiž ujednání, která odsouvají splatnost vypořádacího podílu o mnoho let (zpravidla 5 a více), nemravná a jako taková nezákonná. "Jak nám naši advokáti potvrdili, Nejvyšší soud již před lety rozhodl o tom, že takovéto odsouvání výplaty vypořádacího podílu je neplatné", říká Roman Mikluš ze společnosti Vaše nároky.cz, která pro družstevníky zajišťuje vůči družstvům včasnou a řádnou výplatu jejich podílů. Lidé tedy mají právo dovolat se toho, aby jim družstvo jejich vypořádací podíl vyplatilo nejen v plné výši, ale i mnohem dříve, zpravidla do 3 měsíců. To platí nejen v těch případech, kdy se občané teprve rozhodli, že z družstva vystoupí a ještě o výplatu nepožádali, ale samozřejmě i v těch, kdy již vystoupili a v současné době jim běží neúměrně dlouhá lhůta splatnosti.
"Lidé by se neměli bát a svá práva vymáhat, zvláště když často jde o vysoké sumy peněz, které dnes rozhodně neleží na ulici", uzavírá Mikluš, jehož společnost má zkušenosti s úspěšným vymáháním (nejen) těchto nároků.

Dnes jsme pomohli vyřešit již 8 případů
Dnes se k nám registrovalo 23 klientů