Právo na vaší straně

Zjevné i skryté vady reklamujte

21.11.2016

AKTUALITY

Řemeslná práce se většinou provádí na základě smlouvy o dílo. U této smlouvy je velmi důležitý akt předání díla, při němž by měl zákazník upozornit na zjevné vady a žádat jejich nápravu.

Zjevnou vadou je vada, která je vidět na první pohled a zákazník si ji může všimnout již při předání díla. Tuto vadu je potřeba zhotoviteli vytknout bezodkladně a domáhat se opravy či slevy z ceny. Vše je vhodné sjednat písemně.

Skryté vady jsou vady, které zákazník nemá šanci poznat při předání, a které se obvykle projeví až po nějakém čase. Jestliže zákazník tyto vady zjistí, měl by bez zbytečného odkladu dílo u zhotovitele reklamovat. Reklamaci lze podat maximálně do dvou let od předání díla, po této lhůtě nároky zákazníka zanikají.

Nespokojený zákazník může požadovat opravu díla či přiměřenou slevu z ceny díla. V případě podstatného porušení smlouvy o dílo je dle zákona možné také od smlouvy odstoupit.

Když zhotovitel reklamaci neuzná, je vhodné nechat si vypracovat znalecký posudek reklamované vady. V takovém případě by měl řemeslník spolu s reklamací vyplatit i náklady na pořízení znaleckého posudku. Pokud by i přes doložení znaleckého posudku zhotovitel reklamaci dále odmítal, je možné obrátit se na právníka a následně na soud.

Zajímavý článek ve spolupráci s naší společností ohledně reklamace řemeslné práce vyšel na portálu Peníze.cz → Nábytek na míru nebo nová střecha. Dodavatel to zfušuje. Co dělat?

Stal se Vám podobný problém? Pomůžeme!

ZADEJTE PŘÍPAD K POSOUZENÍ ZDARMA