Právo na vaší straně

Bezplatná právní poradna: Bydlení

Vrácení pozemků či zaplacení jejich ceny

10.7.2018 - V roce 1970 byla sepsána kupní smlouva o prodeji rod. domu a současně byly ve …

Kupní smlouva

Zpět do Bydlení