Právo na vaší straně

Bydlení: Devastace bytu nájemníkem

30.6.2017

Nájemní smlouva

Zdravím, ráda bych se poradila - máme v našem RD nájemníka, který totálně byt zdevastoval, vytopil již několikrát byt pod sebou apod., dala jsem mu výpověď, ale s dvouměsíční lhůtou, on mi řekl. že dodrží zákonnou lhůtu 3 měsíce, nevím, jestli bude výpověď platná i přes to, že je na ní datum konce nájmu 30.6. a on se slíbil vystěhovat ke 31,7, Budu ráda, když mi poradíte je li potřeba dát mu ještě něco dalšího písemně, nebo stačí stávající výpověď. Děkuji Roderová

Vážená paní Roderová,

v případě, že nájemce užívá byt takovým způsobem, že hrozí jeho zničení, a neuposlechne-li Vaší výzvy k nápravě (tzn. aby věc užíval řádně), můžete nájem vypovědět i bez výpovědní doby podle § 2228 odst. 2 OZ, obdobně pak hovoří i speciální úprava nájmu bytu v § 2291 odst. 1 OZ. Pokud jste ovšem sepsali ukončení nájemní smlouvy z jiného důvodu (uvedeny v §2288 OZ), je třeba dodržet 3 měsíční výpovědní lhůtu. K výpovědi již není nic třeba dokládat.

S pozdravem,

Vaše nároky

Zpět do Bydlení