Právo na vaší straně

Bydlení: Doplatek nájmu po smrti nájemníka

20.7.2017

Nájemné

Dobrý. Společnost RPG byty pozaduje doplatek nájmu za dobu od 3.11.do 26.11.2017. Jedna se o byt, který mel otec sám v nájmu. Zemřel 2.11.2017. To jsem dolozila. Byt jsem vyklidila a klice jsem odevzdala 26.11.2017. Na jejich kompaktním místě mi bylo řečeno, že nájem se počítá do jeho úmrtí. Takové bylo od nich i odložené vyúčtování nájmu u notáře. V červnu 2017 jsem byla od nich vyzvána k úhradě doplatku nájmu za dobu od 3.11 do 26.11.2017. Nájemní smlouva byla psaná jen na něj. Byl jediný nájemce bytu. Mají nárok na doplatek nájmu . Ten si stáhly z kauce. Mají na to právo. Děkuji Frydrychova

Vážená paní Frydrychová

Smrtí nájemce podle nového občanského zákoníku nájem bytu ve většině případů neskončí, neboť se použije ustanovení o přechodu nájmu bytu a práva a povinnosti z nájmu bytu přejdou podle § 2282 NOZ na nájemcovy dědice. V důsledku smrti nájemce může nájem skončit tehdy, pokud sice nájem bytu přejde na člena nájemcovy domácnosti, ale tento člen nájemcovy domácnosti do jednoho měsíce od smrti nájemce písemně oznámí pronajímateli, že v nájmu nehodlá pokračovat. Tímto způsobem nájem zaniká nikoliv dnem smrti nájemce, ale dnem dojití oznámení pronajímateli. Z výše popsaného tedy plyne, že společnost postupovala dle zákona.

S pozdravem, Vaše nároky

Zpět do Bydlení