Právo na vaší straně

Pracovněprávní nároky: Doprovod dítěte k lékaři

10.10.2018

Lékařská prohlídka Lékař Vyplácená mzda

prosím o informaci ohledně nároku zaměstnance k doprovodu dítěte k lékaři, konkrétně dle NV. 590/2006 - termín nezbytně nutná doba - v případě ošetření v jiném než nejbližším zravotnickém zařízení - volno nejvýše na 1 den, placené v nezbytně nutném rozsahu dle ošetření v nejbližším zdravotnickém zařízení. Manžel bydlí a pracuje v okrese Tábor, manželka je na rodičovském příspěvku. Dítě je pozváno na lékařské ošetření do Písku, poté je v Písku hospitalizováno. Pracovní doba manžela v tento den je 14 - 22 hodin. Prosím o informaci, jaký je nárok manžela na poskytnutí volna k doprovodu dítěte do zdravotnického zařízení a jaká mu bude poskytnutá náhrada mzdy za nezbytně nutnou dobu, v případě, že není doložen odchod ani termín vyšetření, pouze den. Manžel má v tento den odpolední směnu a požaduje volno na celou směnu, včetně náhrady mzdy za celou směnu. V pátek manžel vyzvedává dítě po hospitalizaci, má odpolední směnu, chtěl by čerpat opět placené volno po celou směnu. Jaký je jeho nárok na poskytnutí volna s náhradou mzdy. Dle sdělení nemocnice, pacienty propouštějí od 8,30 hod. a maximálně do 15.30 hod. Dle vysvětlení zaměstnavatele je nárok v případě potvrzení odchodu max. 2 hodiny od odchodu (doba cesty vzdálenost je 85 km), t.j. poté by mohlo být poskytnuto volno bez náhrady mzdy. V případě nepotvrzeného odchodu by zaměstnavatel proplatil maximálně 4 hodiny (dle zvyklostí podle kdysi platného NV 108 k původnímu zákoníku práce). Dovoluji si Vás zdvořile požádat o promptní informaci, abychom mohli zaměstnavateli předložit správný doklad a dohodnout se s ním na poskytnutí volna před jeho čerpáním.

Dobrý den,

na začátku jste uvedla, že chcete vysvětlit termín nezbytně nutná doba v případě ošetření v jiném než nejbližším zdravotnickém zařízení podle Bodu č. 1 Nařízení vlády č. 590/2006 Sb. Na situaci, kterou popisujete dále, se ale aplikuje Doprovod podle Bodu č. 8 uvedeného Nařízení.

Podle tohoto bodu má Váš manžel nárok na pracovní volno s náhradou mzdy k doprovodu dítěte k předem stanovenému vyšetření či ošetření dítěte na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však jeden den. Zde není stanovena vzdálenost zdravotnického zařízení od trvalého bydliště, tudíž toto nemusíte řešit.

Termín „nezbytně nutná doba“ není zákoníkem nijak specifikován, ale obecně lze říci, že je zaměstnanec omluven z práce pouze na dobu skutečně nutnou proto, aby zajistil doprovod dítěte (tedy cesta tam i zpět, čekání na vyšetření, následně hospitalizace dítěte apod.). Ve zbývajícím čase je zaměstnanec povinen být na pracovišti a pracovat. Tzn., že si Váš manžel nemůže dopředu naplánovat celodenní volno, ale měl by počítat s tím, že jakmile pomine nezbytně nutná doba k doprovodu dítěte, musí se navrátit zpět do práce.

Nezbytnost doby strávené doprovodem je na zaměstnanci, aby prokázal, že daná doba byla nutná pro daný doprovod (např. potvrzení od zdravotnického zařízení). Záleží ale na zaměstnavateli, jestli potvrzení bude vyžadovat.

S pozdravem

Vaše nároky.cz