Právo na vaší straně

Pracovněprávní nároky: Firma zkracuje dvouměsíční výpovědní lhůtu

7.11.2018

Výpovědní lhůta

Dobrý den, asi 3 roky pracuji u externí firmy, jež mi každý rok prodlužuje smlouvu na dobu určitou. Podal jsem výpověd s dvouměsíční výpovědní lhůtou z důvodu přechodu do kmenového stavu. (firma, u které chci pracovat, ukončuje spolupráci s touto externí firmou). Ve firmě mám již domluven nástup do pracovní stavu po uplynutí této dvouměsíční výpovědní lhůty. Externí firma mi nicméně sdělila, že mi dvouměsíční lhůtu zkráti +- asi o 14 dní (prosinec - pochopitelně tam jsou svátky, kdy už se nepracuje a nechce se jim platit). Já bych byl tedy 14 dní vlastně zbytečně nepracující a přišel bych o placené svátky, k tomu bych si musel zaplatit zdravotní...Mohu se proti tomu nějak bránit?

Dobrý den,

byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba musí být stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí nejméně 2 měsíce. Výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce. Jednostranné zkrácení ze strany zaměstnavatele není možné, a jakékoliv takové prohlášení zaměstnavatele nemá vliv na skončení pracovního poměru s řádnou výpovědní dobu. Pokud by došlo k nezaplacení části mzdy, lze se jí domáhat soudní cestou.

S pozdravem

Vaše nároky.cz