Právo na vaší straně

Bydlení: Fond oprav u pronájmu bytu

12.5.2016

Nesprávné vyúčtování služeb

Dobry den, mám dotaz ohledně fondu oprav a společných prostor. S majitelem bytu jsme se domluvily ústně že tyto poplatky budou v nájmu. Ve smlouvě máme vedené platby nad rámec nájmu pouze energie za byt. O fondu oprav a společných prostorech nic. Dle tedy spotřebovane energie a záloh máme přeplatek 21 tisíc, ale pan majitel nám dal vyúčtování kde je přeplatek něco přes 4 tisíce protože jen fond je někde 18 tisíc. Má nárok nám počítat fond oprav? Děkuji

Vážený paní,

za předpokladu, že v nájemní smlouvě mezi Vámi a pronajímatelem byla sjednána úhrada nájemného a energií, které byly blíže specifikovány jako plyn, voda, elektřina, teplo aj., pak pronajímatel nemá nárok na úhradu položek, které v nájemní smlouvě nebyly sjednány. Vyúčtování pronajímatele musí korespondovat s nájemní smlouvou. Zároveň ani součástí nájemného není úhrada nákladů souvisejících s užíváním předmětu ani provádění běžné údržby, proto tato položka musí být sjednána zvlášť.

Zpět do Bydlení