Právo na vaší straně

Pracovněprávní nároky: Hmotná zodpovědnost za prodejnu

4.12.2017

Pracovní smlouva

Dobrý den, mám několik dotazů. Pracuji jako vedoucí prodejny, mám podepsanou kolektivní hmotnou odpovědnost. V říjnu 2017 byla povedena inventura. Na uhrazení vzniklého manka jsme se podílely pouze já a nynější prodavačka(na prodejně jsme pouze my dvě a brigádníci bez hmotné zodpovědnosti),i přestože se od minulé inventury zde vystřídalo několik prodavaček. Prohlášení o uznání dluhu jsem nepodepsala, i přesto my byla celá částka stržena ze mzdy 11/2017 (mzda za říjen) v kolonce ostatní srážky(se zaměstnavatelem mám podepsané pouze srážky ze mzdy za stravenky). Zaměstnavatele jsem e-mailem i písemně zažádala o zpětné vyplacní částky,kterou mi strhl. Zaměstnavatel vůbec nekomunikuje. Byla tato srážka oprávněná? Pokud ne jak se mohu bránit? Je možno ukončit pracovní poměr okamžitým zrušením pracovního poměru z mé strany? Chtěla bych odstoupit od hmotné zodpovědnosti. Zaměstnavatele jsem již několikrát e-mailem i písemně upozornila na chyby v prodejně (nezabezpečeno zboží proti krádeži, kamerový systém je bez záznamu, zaměstnanci bez hmotné odpovědnosti). Zaměstnavatel nereagoval. Mohu poslat odstoupení písemně na firmu a od kdy začíná platit? Mohu zažádat zaměstnavatele o provedení inventury z důvodu odstoupení hmotné odpovědnosti? Za odpověď předem moc děkuji. Chodilová Radmila

Vážená paní Chodilová,

uzavře-li zaměstnanec tzv. dohodu o odpovědnosti, odpovídá za ztrátu svěřených hodnot, jako jsou peníze v pokladně, zboží ve skladu a podobně. Pro zaměstnavatele má tato dohoda dvě výhody. Jednak nemusí prokazovat zavinění zaměstnance. Navíc zaměstnanec odpovídá za celou škodu a neuplatní se zde omezení násobkem průměrného výdělku. Jedinou obranou proti vykázanému schodku je prokázat, že na něm zaměstnanec nemá žádnou vinu (např. v noci došlo prokazatelně k vyloupení třetí osobou). Pokud dohodu uzavírá více zaměstnanců (např. celá směna), tak je zvýšená odpovědnost na vedoucím a jeho zástupci. Ti platí větší podíl na celkové škodě.

Odpovědnosti za škodu se může zaměstnanec zcela nebo zčásti zprostit, pokud prokáže, že schodek vznikl zcela nebo zčásti bez jeho zavinění.

Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance je možné pouze v těchto případech:

a) podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovně lékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce, nebo

b) zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti

Závazek z dohody o odpovědnosti za svěřené hodnoty zaniká dnem skončení pracovního poměru nebo dnem, kdy bylo odstoupení od této dohody doručeno zaměstnavateli, není-li v odstoupení od této dohody uveden den pozdější.

S pozdravem
Vaše nároky.cz

Dnes jsme pomohli vyřešit již 17 případů
Dnes se k nám registrovalo 43 klientů