Právo na vaší straně

Bydlení: Plíseň v bytě

9.3.2016

Skryté vady nemovitosti

Dobrý den, máme takový celkem podstatný problém. Před více než rokem jsme si s manželem koupili byt. Vše vypadalo v pořádku, nově zařízený, vymalovaný, krásný balkon. První zimu bylo vše v pořádku, letošní zimu nám však začala skoro v každém pokoji vyskakovat na zdech plíseň, v některých místech pokrývá skoro celou zeď a my to musíme neustále čistit, abychom zde mohli žít. Nic jsme nepředělávali ani neupravovali, tak nechápeme, kde se zde najednou vzala. Můžeme požadovat po bývalém majiteli nějakou náhradu, že nám třeba tuto skutečnost zatajil? Děkujeme moc za případnou radu.

Dobrý den, jednou ze změn občanského zákoníku, které se podstatně dotýkají nemovitostí, je poskytování záruky a odpovědnosti za skryté vady, jež kupujícímu zakládají nárok na reklamaci.

Do konce roku 2013 platila odpovědnost prodávajícího za skryté vady nemovitosti po dobu šesti měsíců od okamžiku jejího předání. Na odhalení skrytých vad, jež se mohou projevit až později, nebyla tato lhůta dostatečná. Nově se tak lhůta prodlužuje na 5 let, avšak je nutné, aby kupující prokázal, že se jeho reklamace týká právě skrytých vad, tj. takových, které nebyly v okamžiku koupě kupujícímu patrné a nejsou ani výsledkem nesprávného užívání a údržby či běžného opotřebení. Pokud byla prodávajícímu vada známa již v době předání bytu, pětiletá lhůta se neuplatní vůbec. Kupující však musí být s to prokázat, že prodávající o této vadě věděl, nebo musel vědět. Jiná situace je v případě záruky. Její podstatou je to, že prodávající neručí jen za to, že prodávaná věc má určité vlastnosti v době jejího předání kupujícímu, ale že si je také po určitou dobu uchová (tzv. „záruční doba“). Pro kupujícího představuje záruka výhodu spočívající v tom, že jejím poskytnutím prodávající odpovídá za vady, které existují v době předání věci, i za ty, které v průběhu záruční doby teprve vzniknou, přičemž kupujícímu odpadají starosti s prokazováním, kdy přesně vada vznikla. Zákonná záruční doba však není v novém občanském zákoníku specifikována a zaručena. Je proto na každém kupujícím, aby se s prodávajícím dohodl na délce jejího trvání. V tomto případě by měl kupující v rámci odpovědnosti prodávajícího za skryté vady požadovat slevu z kupní ceny.

Zpět do Bydlení