Právo na vaší straně

Pracovněprávní nároky: Krácení odškodného za pracovní úraz z důvodu porušení bezpečnosti práce zaměstnancem

14.6.2018

Pracovní úraz Odškodnění za úraz

Jeden dotaz, pracovník neměl OOPP vlezl na štafle a spadl ze štaflí. Porušil tím bezpečnost práce, čímž neměl předepsanou obuv, Jak se dá krátit a co se krátí děkuji s pozdraven Skořepa

Dobrý den,

zaměstnavatel se zprostí povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu zcela, prokáže-li, že vznikla mimo jiné tím, že postižený zaměstnanec svým zaviněním porušil právní, nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ačkoliv s nimi byl řádně seznámen a jejich znalost a dodržování byly soustavně vyžadovány a kontrolovány a že tyto skutečnosti byly jedinou příčinou škody nebo nemajetkové újmy. V tomto případě tedy zaměstnavatel nemusí platit nic. Pakliže však tyto skutečnosti byly jen jednou z příčin škody nebo nemajetkové újmy, zaměstnavatel se zprostí povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu zčásti, tzn. může krátit odškodnění. V takovém případě je zaměstnavatel povinen určit část, kterou nese zaměstnanec, podle míry jeho zavinění. Neexistují žádné tabulky, podle kterých by se mělo postupovat, vždy záleží na konkrétním případu, je třeba posuzovat všechny okolnosti individuálně.

S pozdravem Vaše nároky.cz