Právo na vaší straně

Pracovněprávní nároky: Má zaměstnavatel právo dát mi výpověď?

3.12.2018

Ukončení pracovního poměru

Dobrý den. Pracuji v Německu a v létě jsem zaměstnavateli oznamila plánovanou operaci na říjen. Původně doba neschopnosti byla 1 měsíc, ale nastali komplikace a já musela marození prodloužit. Tuto skutečnost jsem zaměstnavateli ihned oznamila a dodala novou pracovni neschopenku. Po 14 dnech mě zaměstnavatel kontaktoval s tím, že mne v práci již potřebují a pokud nepřijdu tak mi budou muset dát výpověď a vzít někoho místo mě. Mám smlouvu na dobu neurčitou. Jsem po operaci kolene a má práce vyžaduje celodenní chození, pobíhání, schody atd.Mají právo mně propustit? Děkuji za odpověď

Dobrý den,

napsala jste, že pracujete v Německu. Pro právní posouzení je důležité, zda je Váš zaměstnavatel český nebo německý subjekt. V případě, že se jedná o německého zaměstnavatele, pak se pracovní smlouva řídí německým právem, a tudíž Vám bohužel nejsme schopni poradit.

Pokud je ale Váš zaměstnavatel český subjekt, tak v tomto případě se jedná o překážky na straně zaměstnance, které je zaměstnavatel povinen respektovat a musí zaměstnanci omluvit jeho nepřítomnost v práci.

Zákoník práce také zaměstnance v době pracovní neschopnosti chrání tím, že zaměstnavateli zakazuje dát výpověď zaměstnanci v ochranné době. Do ochranné doby spadá i doba, kdy je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným.

V případě, že by Vám zaměstnavatel v této době výpověď dal, byla by neplatná. Pokud se zaměstnanec chce domáhat neplatnosti výpovědi u soudu, je zákonem stanovená lhůta pro podání žaloby 2 měsíce ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit tímto rozvázáním. Pokud zaměstnanec nevyužije této lhůty, považuje se to za souhlas s takto podanou výpovědí.

S pozdravem

Vaše nároky.cz