Právo na vaší straně

Bydlení: Majitel nechce vrátit kauci a ze dne na den nájemníka vystěhoval

17.10.2018

Nájemní smlouva Vrácení kauce

Dobrý den majitel mi nechce vrátit kauci prý až příští rok jakmile bude vyúčtování za teplou vodu.vymenil mi zámek a i kdyz mám být řádně zaplacený že dne na den mě vystěhoval.kde se mám obratit

Dobrý den,

pronajímatel má právo vypovědět nájemní smlouvu bez výpovědní lhůty za předpokladu zvlášť závažného porušení povinnosti ze strany nájemce. Zvlášť závažným porušením povinnosti se rozumí nezaplacení nejméně 3 měsíčních nájmů, poškozování předmětu nájmu závažným či nenapravitelným způsobem, neoprávněné užívání bytu k jinému účelu, než k jakému byl ujednán a způsobování závažných škod nebo obtíží pronajímateli nebo osobám v domě.

Taková výpověď musí být písemná a obsahovat některý z výše vymezených důvodů, současně musí být před doručením výpovědi nájemce vyzván k zanechání svého závadného chování s přiměřenou lhůtou k učinění nápravy.

V jednání pronajímatele lze ve Vašem spatřovat znaky trestného činu neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo nebytovému prostoru. Za okolností, které popisujete, je zcela nepřípustné náhlé vystěhování a výměna zámků.

Za tohoto předpokladu nájemní vztah nadále trvá, protože nedošlo k jeho ukončení. V souvislosti s vystěhováním budete moci po pronajímateli požadovat náklady, které Vám s tím vznikly

Kauce (dle nového občanského zákoníku se nahrazuje termínem jistota) je vratná při skončení nájmu. K ujednáním prodlužující dobu, po kterou si může pronajímatel kauci ponechat, se nebude přihlížet, protože jakékoliv ujednání zkracující práva nájemce je dle občanského zákoníku neplatné.

S pozdravem,

Vaše nároky.cz

Zpět do Bydlení