Právo na vaší straně

Bydlení: Majitel si postavil plot na mém pozemku

24.10.2018

Spor o nemovitost Pozemky

Dobrý den, Sousední pozemek koupil nový majitel pro výstavbu rodinného domu.Vlastní ho asi 6 let a nyní chce začíst z výstavbou.A tak si nechal vyměřit hranice pozemku.Z jistilo se že předchozí majitel postavil plot na mém pozemku a to mimo skutečné hranice uvedené v katastru.Co mohu dělat, abych nového majitele donutil odstranil neoprávněnou stavbu a postavit plot na jeho vytyčené hranici.Dozvěděl jsem se tuto skutečnost náhodou, nový majitel mě neinformoval,i když si pozemek sám nechal vyměřit a vyděl kde je skutečná hranice.Mám obavy,že čeká až dojde k vydržení stavby.Platí zde právo držby?Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

Vaši situaci upravuje § 1084 NOZ, který říká, že soud může na návrh vlastníka pozemku rozhodnout, že ten, kdo zřídil stavbu na cizím pozemku, ač na to nemá právo, musí vlastním nákladem stavbu odstranit a uvést pozemek do předešlého stavu. Soud přitom přihlédne, zda k zřízení stavby došlo v dobré víře. Takovému návrhu se však nemusí vždy vyhovět, záleží na účelnosti odstranění stavby.

S pozdravem

Vaše nároky.cz

Zpět do Bydlení