Právo na vaší straně

Bydlení: Může nám o tolik pronajímatel bytu zvednou nájem?

29.10.2018

Nájemné

Dobrý den. Mám problém s majitelem bytu. V bytě žiji 8 let, Nájem byl smluven na 7000 Kč měsíčně + 2000 Kč zálohy na služby. Po roce bydlení nám přišlo vysoké vyúčtovaní služeb, protože majitel nám zapomněl zdělit, že nám prodává kubík teplé vody za 600 Kč, tak jsme si sami navýšily služby na 4000 Kč měsíčně. další tři roky jsme platili 600 Kč za kubík teplé vody, Když jsem tuto situaci několikrát řešil s majitelem,tak najednou roční vyúčtování teplé vody bylo cca o 30 000 Kč menší, ale o 100% nám zvýšil cenu tepla. Problém je v tom, že nám odmítá dávat řádné vyúčtovaní, Dodá nám jen na papíře: spotřeba vody = celková cena, spotřeba tepla = celková cena . Ve smlouvě máme datum vyúčtování do 30.6 a splatnost 14 dní. Pan majitel klidně mešká 4 až 5 měsíců. Tento rok jsem zjistil, že nás okradl o 15 500 Kč. ihned jsem ho informoval emailem a ten to uznal a že dlužnou částku uhradí do 15.10.2018 ale do dnešního dne tak neučinil. Od doby co jsem ho upozornil, že nás obral o 15 500 Kč nám začal dělat naschvál.A dnes 26.10.2017 nám oznámil ústně, že nám zvyšuje nájem o 3000 Kč a jestli s tím nebudeme souhlasit, tak se máme odstěhovat. Smlouvu máme vždy na jeden rok.Dale jsme zjistili, že od nás odebírá na černo elektřinu a to 8 let a to nechce řešit, Prostě mlč a nebo vypadni. Může nám o tolik zvednou nájem? Jak se máme bránit? Může nás vyhodit bytu? Děkuji K.

Dobrý den,

pronajímatel Vám jednostranně zvýšit nájem nemůže. Ukončit nájem je možno pouze za podmínek sjednaných v nájemní smlouvě nebo stanovených zákonem. Pokud je však nájemní smlouva na dobu určitou, po jejím skončení ji ani jedna strana není povinna prodloužit či znovu uzavřít za stejných podmínek.

Co se vyúčtování týče, to je pronajímatel povinen předložit maximálně do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období. Na základě písemné žádosti je pronajímatel povinen nejpozději do 5 měsíců po skončení zúčtovacího období doložit nájemci náklady na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh za služby a provedení vyúčtování podle tohoto zákona a umožnit pořízení kopie podkladů. Případné námitky ke způsobu a obsahu vyúčtování předloží nájemce pronajímateli neprodleně, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování, popřípadě doložení podkladů. Vyřízení uplatněných námitek musí být pronajímatelem uskutečněno nejpozději do 30 dnů od doručení námitky. V případě, že pronajímatel je v prodlení se splněním některé z těchto povinností, má nájemce nárok na pokutu ve výši 50 Kč za každý den prodlení, nebyla-li sjednána pokuta nižší.

Pokud skutečně docházelo k černému odběru elektřiny, kterým Vám vznikla škoda, máte nárok na její náhradu.

S pozdravem, Vaše nároky.cz

Zpět do Bydlení