Právo na vaší straně

Pracovněprávní nároky: Na kolik platů odstupného mám nárok?

27.11.2018

Odstupné Nárok na odstupné

Dobrý den, prosím, na kolik platů odstupného mám nárok v případě zániku filiálky? Děkuji.

Dobrý den,

Zákoním práce ukládá, pokud dostanete výpověď z důvodu zrušení zaměstnavatele, nebo jeho části, náleží zaměstnanci odstupné ve výši nejméně:

a) jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok,

b) dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky,

c) trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky,

d) součtu trojnásobku jeho průměrného výdělku a částek uvedených v písmenech a) až c), jestliže dochází k rozvázání pracovního poměru v době, kdy se na zaměstnance vztahuje v kontu pracovní doby postup podle § 86 odst. 4.

Za dobu trvání pracovního poměru se považuje i doba trvání předchozího pracovního poměru u téhož zaměstnavatele, pokud doba od jeho skončení do vzniku následujícího pracovního poměru nepřesáhla dobu 6 měsíců.

S pozdravem

Vaše nároky.cz