Právo na vaší straně

Reklamace/e-shopy: Nárok na vrácení platby při prodání jiného modelu zboží

14.11.2018

Chybná dodávka zboží Vrácení peněz

Dobrý den, včera jsem v obchodu kupoval hasící přístroj (HP) a po prodejci jsem požadoval HP s označením 34A, večer jsem doma zjistil, že mi prodejce bez jakéhokoliv upozornění prodal dražší zařízení a to HP 43A, které jsem nechtěl. Mám nárok na vrácení platby? Děkuji

Dobrý den,

zákon stanoví, že za vadu věci se považuje i plnění jiné věci. Jedná-li se přitom o prodej zboží v obchodě, kdy je prodávající podnikatel a kupující spotřebitel, tedy nikoli také podnikatel, uplatní se speciální zákonná pravidla. Prodávající přitom odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady, zejména, že věc má vlastnosti, které si strany ujednaly. Jedná-li se o vadu skrytou (nebylo-li tedy možné při běžném zkoumání věci vadu odhalit, neboť nebyla zjevná), svědčí následujících 6 měsíců od převzetí zboží kupujícímu spotřebiteli domněnka, že věc byla vadná již při převzetí, a opak je tedy povinen prokázat prodejce. Kupujícímu pak svědčí práva z vadného plnění. Pokud se ovšem jednalo o zjevnou vadu, tedy takovou, kterou musel kupující s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření kupní smlouvy, kupující o práva z vadného plnění přichází – z tohoto však existuje výjimka v případě, že Vás prodávající výslovně ujistil, že je věc bez vad, tedy že Vám ve vašem případě prodává požadovaný přístroj, nebo zastřel-li prodávající vadu lstivě. Kupující je přitom povinen věc podle možnosti prohlédnout co nejdříve a přesvědčit se o jejich vlastnostech. Pokud se tedy domníváte, že Vám na základě výše uvedeného svědčí práva z vadného plnění, doporučujeme tedy prodejci vadu vytknout bez zbytečného odkladu a zároveň požadovat věc novou, bezvadnou, není-li to možné, tak od smlouvy odstoupit.

S pozdravem

Vaše nároky