Právo na vaší straně

Ostatní: Nárokování autorských práv

7.11.2018

Autorské právo

Dobrý den, mám za naši komunitu dotaz týkající se autorského práva. Založili jsme herní sportovní ligu, kterou nám licencovala společnost ---. Potřebovali jsme pro tuto ligu vytvořit logo, což jsme neoficiálně zadali jednomu z našich přátel, s nímž jsme se ústně dohodnuli, že mu za to nebude poskytnuta žádná finanční kompenzace, nýbrž pomůžeme mu s propagací jeho tvorby obecně, bude moci mít odkaz na svou stránku na našem webu a podobně. S tím souhlasil, vytvořil nám logo a i my splnili svůj slib. Nyní jej však přemohly hladové oči a rozhodl se, že si na nás bude nárokovat své autorské právo a chce po nás zaplatit za užívání loga a chce po nás, abychom jej od něho odkoupili. Kdo je zde v právu? Na nic jsme nepodepsali žádný dokument a domluvili jsme se ústně, případně přes komunikační médium prostřednictvím internetu ale nikoliv emailem. Děkuji, Lukáš B.

Dobrý den,

logo je autorským dílem dle Zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Obsah autorského práva tvoří osobnostní a majetková práva která jsou nepřevoditelná. Využívat loga je však možné na základě licenční smlouvy. Pokud se licence poskytuje jako výhradní, a tedy autor ji nesmí poskytnout třetím osobám vyžaduje se písemná forma. Licenční smlouva se dá uzavřít i ústně, prokázaní jejího obsahu a zejména ujednané ceny či protiplnění je značně snížena. Ve Vašem případě má autor loga lepší pozici pro uplatnění svých autorských práv a prokázaní opaku bez smluvního ujednání bude zvláště složité.

Bohužel bez znalostí zcela konkrétních okolností případu a prostudování podkladů není možné poskytnout konkrétnější radu.

S pozdravem

Vaše nároky.cz

Zpět do Ostatní