Právo na vaší straně

Pracovněprávní nároky: Nedodržení ústní dohody ze strany zaměstnavatele

26.4.2017

Nevyplacená mzda

Dobrý den. V roce 2014 jsme po ústní dohodě se svým nadřízeným vykonali práce nad rámec svých pracovních povinností (repase 4 ks lisů) za které nám byla slíbena jednorázová odměna (3 zaměstnanci; 5 000.-Kč/ lis ,celkem 20 000.-Kč každému) a to s ukončením do konce roku 2014. Vše z naší strany bylo, dle ústní dohody, splněno. Do dnešního dne jsme ale slibovanou odměnu nedostali a vedení společnosti se staví laksně k vyřešení situace. Je dle ZP ústní dohoda platná pro všechny zůčastněné i když není o tomto žádná písemná zpráva? A mohu za základě nevyplacení části mzdy dát okamžitou výpověď a zároveň požadovat penále z prodlení? Výplatní termín měl být únor 2015. Děkuji předem za odpověď. S pozdravem Přibyl

Vážený pane Přibyle.

ve Vašem případě je otázka, zda nárok nebyl již promlčen (tzn.

neuplynuly již 3 roky od doby, kdy jste mohl poprvé uplatnit nárok na odměnu, který Vám vznikl po odpracování repase). Pokud ne, pak by se dalo postupovat přes obecnou zásadu pacta sund servanda, nebo-li smlouvy mají být dodrženy. Nejlepší by bylo, aby zaměstnavatel Vám a Vašim kolegům podepsal písemné prohlášení o tom, že Vám nárok na proplacení bonusu proplatí do určitého data (jednalo by se zároveň o uznání dluhu).

Pokud toto neučiní, budete muset podat občansko-právní žalobu na neproplacení slíbeného bonusu. V praxi se však toto bude prokazovat jen velmi těžce, neboť jste svědky sobě navzájem s tím, že všichni jste zainteresováni na výsledku. Co se týče okamžitého zrušení prac. poměru, tak toto není možné, a to z toho důvodu, že odměna není nároková část mzdy, proto její nevyplacení nezakládá právo na skončení prac. poměru.

Úroky z prodlení samozřejmě požadovat lze, ale pouze v zákonné výši.

S pozdravem

Vaše nároky.cz