Právo na vaší straně

Bydlení: Nedodržení výpovědní lhůty z bytu

29.6.2017

Vrácení kauce

Dobrý den, majitel bytu mi nechce vrátit kauci z důvodu toho, že jsem nedodržela dvou měsíční výpovědní lhůtu - tu jsem sice nedodržela, nicméně jsem za sebe našla ihned náhradu, takže pronajímatel nepřišel ani o jeden nájem. Má nárok nechat si kauci? Děkuji

Vážená paní,

v takovémto případě má pronajímatel nárok pouze na zaplacení nájemného za výpovědní lhůtu. Je třeba i vzít v potaz to, co bylo sepsáno v nájemní smlouvě. Obecně však lze jistotu zastavit pouze v případě, že nájemce byt poškodil a pronajímatel ji využije na jeho opravu. Jelikož nemáme k dispozici konkrétní znění Vaší nájemní smlouvy nelze k tomu v tento moment říci více.

S pozdravem,

Vaše nároky

Zpět do Bydlení