Právo na vaší straně

Pracovněprávní nároky: Nemoc z povolání a výpověď

3.6.2016

Nemoc z povolání

Dobry den,hctěl jsem se zeptat když mám uznanou nemoc z povolání jestli mužu dát vypověd dohodou z duvodu nemoci z povolání ajestli mně naleží 12 nasobek prm. platu děkuji IVAN P

Výpověď je jednostranný úkon a nejedná se tedy o dohodu. Výpověď daná zaměstnancem, tedy Vámi, nevyžaduje odůvodnění na rozdíl od výpovědi dané zaměstnavatelem. Pokud se výpovědí z Vaší strany, nenáleží Vám Vámi dotazované dvanáctiměsíční odstupné. Na toto odstupné má zaměstnanec nárok pouze v případě, kdy je výpověď dána ze strany zaměstnavatele nebo pokud dojde k rozvázání pracovního poměru dohodou, ve které je jako důvod ukončení pracovního poměru uveden důvod v § 52 odst. d) Zákoníku práce. Dalším Vaším právem je požádat zaměstnavatele o přeřazení na jiné, vhodnější pracoviště či práci, jestliže to doporučuje lékař ve svém posudku. Pokud by Vás zaměstnavatel přesto na vhodnější práci a pracoviště do 15 dnů nepřeřadil, máte právo na okamžité zrušení pracovního poměru a nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá výpovědní době.