Právo na vaší straně

Pracovněprávní nároky: Nemocenská v období výpovědní lhůty

3.5.2017

Výpovědní lhůta

Dobrý den, mám smlouvu na 2 roky HPP, chtěla bych podat výpověď, kvůli novému zaměstnání. Nevím zda mě šéf pustí na dohodu, takže zřejmě budu muset podepsat dvouměsíční výpovědní lhůtu. Chtěla bych prosím poradit, když podám výpověď a následně bych zůstala na nemocenské, jaký bude postup? Bude mi v době nemocenské dál běžet ta dvouměsíční výpověď? A mohla bych během té doby nastoupit do nové práce? Nebo prostě musím počkat ty dva měsíce tak jako tak?

Vážená paní

Zaměstnanec může dát výpověď z pracovního poměru zaměstnavateli z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu bez omezení. Pracovní poměr potom skončí uplynutím výpovědní doby, která činí nejméně 2 měsíce, pokud např. kolektivní smlouva nebo individuální smlouva nestanoví lhůtu delší. Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. Na běh výpovědní doby nemá v případě výpovědi ze strany zaměstnance případná pracovní neschopnost vliv. Pracovní neschopnost zaměstnance by ovlivnila běh výpovědní doby pouze v případě výpovědi ze strany zaměstnavatele. Pokud ovšem chcete okamžitě nastoupit do nového zaměstnání, je třeba se se zaměstnavatelem dohodnout, jelikož i v době nemocenské jste stále zaměstnankyní bývalého zaměstnavatele.

S pozdravem