Právo na vaší straně

Bydlení: Neposkytnuté vyúčtování služeb

7.7.2017

Nájemní smlouva

Dobrý den. Chci se zeptat, jak postupovat v případě neposkytnutí vyúčtování služeb pronajímatelem nájemci a nevrácení části jistiny. Situace je následující: v listopadu roku 2016 jsem ukončila pronájem bytu, kdy si pronajímatel podle smlouvy ponechal čásku 5000,- Kč z jistiny splatných po vyúčtování služeb za rok 2016. Do dnešního dne mi vyúčtování nebylo poskytnuto a pronajímatel nebere telefon ani neodpovídá na e-maily. Podle smlouvy je ovšem pronajímatel povinen vyúčtovat nedoplatek/přeplatek služeb do 10 dnů od obdržení vyúčtování. Podle Zák. 67/2013 Sb. jsem se dočetla, že vyúčtování služeb musí být příjemci doručeno do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období. V tomto případě tedy do konce dubna 2017. Dále podle nájemní smlouvy by mi mělo být poskytnuto vyúčtování a vrácen zbytek jistiny a případný přeplatek do 10.4.2017... Chápu tedy správně, že v této situaci vznikl pronajímateli dluh vůči mé osobě a mohu tak počínaje dnem 11.4.2017 požadovat navrácení 5000,- Kč jistiny, přeplatku za služby a navíc úroky z prodlení a pokutu dle Zák.67/2013 Sb. 50,- Kč za každý den započatý den prodlení s poskytnutím vyúčtování služeb?

Dobrý den,

pokud zúčtovací období skutečně skončilo s koncem roku 2016 a pokuta nebyla sjednána ve Vaší smlouvě v jiné výši, můžete skutečně požadovat Vámi uvedené. V takovém případě je nutné vyzvat nájemce k plnění a pokud

S pozdravem, Vašenároky.cz

Zpět do Bydlení