Právo na vaší straně

Bydlení: Nepředání bytu nájemníkem

13.7.2017

Nájemní smlouva

Dobrý den, podnájemník se vypařil z bytu, který vyklidil, klíče předal sousedce a přestal komunikovat, V podstatě mi nic nedluží jen asi za topnou sezónu 2017. Smlouva byla na dobu určitou do konce 2017. Chci mu dát okamžitou výpoveď pro hrubé porušení PS - nepředání bytu. Pokud to neudělám smlouva je platná až do konce 2017 s tím, ž e mi bude dlužný?

Vážený pane,

jestliže Vám nájemník nevypověděl nájem a smlouva mezi Vámi tedy dále trvá, znamená to, že by Vám nájemník měl dále platit nájemné. Situaci můžete řešit tak, že mu dáte výpověď, pokud nezaplatil třikrát po sobě nájemné, následně si necháte kauci, kterou Vám nájemník pravděpodobně složil při uzavření smlouvy. Jestliže Vám i přesto dluží sumu peněz, můžete mu zaslat předžalobní výzvu na adresu trvalého bydliště, které uvedl do Vaší smlouvy, vymáhání této pohledávky však bude pravděpodobně dosti problematické.

S pozdravem Vaše nároky.cz

Zpět do Bydlení