Právo na vaší straně

Reklamace/e-shopy: Nepřevzetí vráceného zboží

6.6.2017

Reklamace zboží

Dobrý den ,koupila jsem u paní oblečení ,které neodpovídá popisu .Paní má ičo .Chtěla jsem zboží vrátit spět ,od paní jsem se dočkala odpovědí ,že to nepřebere .Dnes mi napsala at postupují dle zakoníku na reklamaci .Jenže nevím jak ,do toho se bojím ,že to nepřebere .Zas vyhozené peníze.

Vážená paní

v případě reklamace je nutno postupovat podle OZ s tím, že je třeba vzít v potaz i znění obchodních podmínek (podmínky pro vrácení zboží atd.). pokud tyto nejsou úpravou dostatečné (mohlo by se navíc jednat o porušení zákona o ochraně spotřebitele), postupuje se tak, že reklamované zboží zašlete buď zpět na adresu prodejce, popř. jej osobně zanesete na prodejnu. Pokud prodejce odmítne reklamované zboží převzít, vzniká Vám nárok na úložné a účelně vynaložené náklady (ideálně by poštovné při reklamaci měl hradit prodávající s tím, že zajistí i odvoz zboží). V takovém případě je nejúčinnější naposledy vyzvat prodávajícího, aby splnil povinnost podle OP a OZ a pokud tak neučiní, podat žalobu pro bezdůvodné obohacení.

S pozdravem

Vaše nároky.cz