Právo na vaší straně

Pracovněprávní nároky: Neproplacená práce za svátky

9.6.2016

Nevyplacená mzda

dobrý den, zaměstnavatel neplatil svátky, na můj popud mi je doplatil, ale s tím, že svátky odmítá dále platit, mám smlouvu na neurčito, v součas.době jsem na neschopence, mohu okamžitě ukončit pracov. poměr hnedi když jsem na neschopence

Zákoník práce umožňuje zaměstnanci okamžitě zrušit pracovní poměr mj. v případě, kdy zaměstnavatel nevyplatil zaměstnanci mzdu nebo jakoukoli část (tedy mj. i příplatky za práci ve svátky) do 15 dnů po uplynutí období splatnosti (mzda je splatná nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo právo na mzdu). V konkrétním případě by tak bylo možné např. tehdy, kdy byla práce ve svátky vykonána v průběhu měsíce května, okamžitě zrušit pracovní poměr nejdříve 16. 7. Skutečnost, zda je zaměstnanec v době, kdy mu právo na okamžité zrušení pracovního poměru vzniklo, v pracovní neschopnosti, přitom není relevantní.