Právo na vaší straně

Pracovněprávní nároky: Nesouhlas s výpovědí

22.11.2017

Ukončení pracovního poměru Výpovědní lhůta

Dobrý den 27.10.2017 jsem dostal výpověď pro závažné porušení pracovních povinností §52g. Výpovědní doba tedy skončí 31.12.2017. Zaměstnavateli jsem oznámil že s výpovědí nesouhlasím a chci být dále zaměstnáván. Zákoník práce §72 říká že: Neplatnost rozvázání pracovního poměru výpovědí zaměstnanec uplatnit u soudu nejpozději ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit tímto rozvázáním. Dotaz Znamená to tedy že u soudu mohu výpověď napadnout nejpozději do 28.2.2018?

Dobrý den,

ano, říkáte to správně. Ve vaší situaci doporučuji PÍSEMNĚ oznámit zaměstnavateli, že trváte na pokračování pracovního poměru a sdělte mu důvody, proč si tak myslíte.

S pozdravem,
Vaše nároky.cz