Právo na vaší straně

Bydlení: Nevrácená kauce

4.5.2015

Vrácení kauce

Dobrý den,bydlela jsem necelý rok v podnájmu, smlouva byla uzavřená na dobu určitou od 1.6.2014 do 1.6.2015. Já jsem podala výpověď z nájmu k 28.2.2015 z důvodu práce v zahraničí, s tříměsíční výpovědní lhůtou, s tím, že již od 1.4.2015 jsem tam nebydlela. S paní bytnou jsme se jen ústně domluvili, že ona se pokusí od 1.4.15 byt pronajmout, abych nemusela platit dále nájem. Tak se i stalo, podnájemník se našel. Já jsem samozřejmě v březnu už zaplatila dopředu nájem za duben s tím, že pokud se najde nový podnájemník, nájem se mi vrátí zpátky. V dubu mi paní bytná oznámila, že na vrácení nájmu nemám nárok, i když tam má nového podnájemníka, nakonec mi nájem tedy vrátila, ale ne celý. Nařkla mě ze zničení varných plotének a kuchyňské linky, za které si nechala peníze z nájmu, plus si nechala vratnou kauci, která měla sloužit na případné pokrytí vzniklých škod, při čemž máme solu sepsaný předávací protokol o tom, že byt byl předán v pořádku. Nevím zda se to dá nějakým způsobem dále řešit. Pokud ano, zajímalo by mě, jak dlouhá je promlčecí doba.Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

k posouzení Vašeho případu je nutné znát přinejmenším obsah podnájemní smlouvy, pokusím se však alespoň shrnout Vaši situaci a nastínit Vaše práva.

Podnájemní smlouvu uzavřenou na dobu určitou není možné standardně vypovědět, pokud není tato možnost přímo ujednána v podnájemní smlouvě. To však nebrání dohodě nájemce s podnájemcem na ukončení podnájemního vztahu, pokud s tím obě strany souhlasí. Vzhledem k tomu, že nový občanský zákoník již pro nájemní ani podnájemní smlouvu nevyžaduje písemnou formu, není ani změny (popř. ukončení) podnájemní smlouvy činit písemně (i když je to samozřejmě možné jen doporučit vzhledem k důkazní situaci).

Je tedy otázkou, zda Vámi podaná výpověď byla platná. I v případě, kdy by nebyla, by se však dala situace posoudit jako dohoda o ukončení podnájemní smlouvy se sjednaným datem ukončení 31. 3. 2015, což by bylo možné prokázat tím, že nájemce již k 1. 4. 15 uzavřel podnájemní vztah s novým podnájemcem. V takovém případě samozřejmě nemá nájemce nárok na podnájemné za měsíc duben, neboť by se z jeho strany jednalo o bezdůvodné obohacení. V daném měsíci jste už totiž byt neužívala a prokazatelně v něm bydlel již nový podnájemce. Stejně tak Vám vznikl nárok na vrácení plné kauce. Vznik případných škod, k jejichž úhradě byste byla povinna, by nájemce musel prokázat. Pouhé tvrzení (pravděpodobně nezaložené na pravdě) nájemce tak může být vyvráceno předávacím protokolem a tudíž nebude zřejmě nijak právně relevantní.

Zpět do Bydlení