Právo na vaší straně

Bydlení: Nevrácení rezervační zálohy

16.6.2016

Vrácení kauce

Dobrý den, prosím Vás o radu. Jedná se mi rovněž o případné vrácení, alespoň části rezervační zálohy. oslovila jsem realitního makléře a hned při první prohlídce vybraných nebytových prostor, jsme uzavřeli Smlouvu o rezervaci nebytových prostorů. To bylo 24.5.2016, podmínkou bylo složení rezervační zálohy 8.000,- na účet makléře, což jsem učinila převodem následující den, doba rezervace do 15.6.2016. Zavazuji se v ní, že poskytnu zprostředkovateli potřebnou součinnost vedoucí k uzavření Smlouvy o nájmu, a to nejpozději do 15.6.2016. Zprostředkovatel zas, že nebude po dobu rezervace prostory nabízet jiným zájemcům...Dále, že v případě, že nebude Nájemní smlouva uzavřena včas a řádně z důvoduů na mé straně, propadá zaplacená rezervační záloha jako smluvní pokuta zprostředkovateli...z důvodu na straně pronajímatele má zprostředkovatel zálohu vrátit. V případě včas a řádně uzavřené Nájemní smlouvy se rezervační záloha stává provizí zprostředkovateli. Ale když mi pan zprostředkovatel 25.6. poslal první verzi Budoucí Nájemní smlouvy, vzápětí i upravenou druhou "finální verzi" nájemní smlouvy, objevily se z mé strany pochybnosti i jisté překážky, jednak nemožnost mít trvale v prostorách pejska, což jsem původně nepovažovala za podstatné, zákaz kouření v celém objektu i v jeho blízkosti, /to vše pod sankcemi, či hrozbou výpovědi, / zvýšená sazba za elektřinu a pro mé účely /atelier/ i nedostatek světla, jež při první prohlídce ve večerních hodinách nebylo zřejmé. Můj syn v té době mimo republiku mi nemohl pomoci s rozhodováním. hned jak se syn vrátil, jsem telefonicky zkoušelaRezervační smlouvu vypovědět, a písemně tak učinila 7.6.2016, tedy ještě ve čtrnáctidenní lhůtě. V Nájemní smlouvě jež mi byla mailem předložena není uveden zprostředkovatel,jako jeden z účastníků budoucí Nájemní smlouvy, ale jen vlastníci. Přestože se pan makléř zdál velmi vstřícný, nevím, co lze považovat za důvody k odstoupení ze strany mojí a co má nepřesná informovanost ze strany druhé. Byla by možnost toto ze strany makléře považovat za bezdůvodné obohacení, zvláště v pro mne velmi časově nevýhodné situaci a pod velkým tlakem, že budu jiným zájemcem vyřazena. Je pravda, že během dneška pan makléř prý zařídil sníženou sazbu za el. a na můj dotaz, prý vpodstatě má rezervační lhůta stále běží, . takže z prodlení tratí chápu-li to , jen majitel a já svou nerozvážností přišla o 8.000,-Kč ? Vše píši trošku chaoticky a možná nesrozumitelně, ale snad jsem neopomněla nic podstatného. Předem děkuji za poradu, nejspíš již prohrané záležitosti Děkuji za Váš čas H. Miltnerová

Dobrý den,

z toho co píšete mi vyplývá, že byste mohla mít nárok na vrácení provize. Aby však bylo možné toto s jistotou tvrdit, je nutné přímo vycházet ze znění rezervační smlouvy, které však nemám k dispozici.

Pokud byste snad měla zájem věc řešit, můžete svůj případ zadat na našich webových stránkách a my Váš případ podrobně posoudíme. Ve věci je důležité, abyste dodala potřebné podklady, a to především rezervační smlouvu, smlouvu o smlouvě budoucí, a další.

POSOUZENÍ PŘÍPADU ZDARMA

Zpět do Bydlení