Právo na vaší straně

Pracovněprávní nároky: Nevyplacená mzda od společnosti vstupující do konkruzu

31.3.2017

Nevyplacená mzda

Dobrý den, jsem ve zkušební době, v druhé měsíci mi nebyla vyplacena mzda a společnost jde do konkurzu, jakým způsobem postupovat? vztahuje se na mě §56 ods.1 pis B atd. S pozdravem Daněk

Dobrý den,

ve Vašem případě by opravdu bylo nejlepší okamžité zrušení pracovního poměru z Vaší strany podle zmíněného ustanovení. Tento právní úkon musí mít písemnou formu, musí v něm být vymezen důvod okamžitého zrušení pracovního poměru a musí být ve stanovené době doručen druhému účastníkovi, to je do dvou měsíců od doby, kdy jste se o důvodu pro okamžité zrušení dozvěděl.